Działalność w szkołach

Zadania Szkolnej Komisji projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”:

– udział w organizacji akcji:

– przygotowanie i wybór uczniów do udziału w konkursach:

Reklamy