Five Levels of Tolerance (FLOT)

Film Fabularny w 5 odcinkach

  • Film fabularny z wątkiem tolerancji w tle, tworzony przez pięć różnych szkół
  • Każda szkoła losuje swoją kolejność przygotowania filmu (od 1 do 5)
  • Pierwsza wylosowana szkoła przygotowuje w ciągu miesiąca scenariusz na pierwsze 5 minut filmu (a zatem niejako „narzuca” temat i bohaterów), po czym wysyła go do kolejnej szkoły. W ciągu miesiąca kolejnego miesiąca aktorzy w tej szkole nagrywają swoją sekwencję filmu
  • Kolejna szkoła w ciągu następnego miesiąca rozwija scenariusz o kolejne pięć minut, po czym zgodnie z rotacją przesyłają całość (obie części scenariusza) dalej, a w ciągu dalszych 30 dni nagrywają swoją część
  • Kontynuacja cyklu trwa aż do finału, a zatem szkoła, która wylosuje numer 5 ma prawo zakończyć film według swojego uznania
  • Kontynuacja wątków powinna być zachowana przez wszystkie szkoły, a aktorzy wcielający się kolejno w daną rolę powinni mieć jakiś charakterystyczny element, służący do ich rozpoznania.
  • Każda ze szkół może też w niewielkim stopniu wprowadzać modyfikacje do scenariusza (nowe postaci, wątki itp), ale z zachowaniem zasady zdrowego rozsądku
  • Finałowe nagranie zostanie zaprezentowane podczas Gali Podsumowującej BUSH 2019
  • Terminarz działań:
Wylosowany numer kolejności Termin prac nad scenariuszem Termin prac nad nagraniem
1 19.11-21.12.2018 2.01 – 8.02.2019
2 2.01 – 8.02.2019 11.02 – 4.03.2019
3 11.02 – 4.03.2019 5.03 – 29.03.2019
4 5.03 – 29.03.2019 1.04 – 26.04.2019
5 1.04 – 26.04.2019 6.05 – 31.05.2019

Koordynacja: Joanna Kotwicka

Zgłoszenia: bibliozsnr1@wp.pl