Łączy nas sztuka

Talent Show – Łączy nas sztuka

 • Prezentacja pasji uczniowskich w formie talent show
 • Uczniowie mogą zaprezentować swój dowolny talent, np. śpiew, grę na instrumentach, taniec, recytację, umiejętności sportowe, itp.,
 • Regulamin Konkursu Łączy nas sztuka
 • zgoda – załącznik
 • Aneks do regulaminu: Ocenie podlegają indywidualne występy. Jeżeli Uczestnik występuje w duecie lub zespole, to pozostałe osoby  traktowane są jako towarzyszące i niezbędne , aby występ miał pełen kształt artystyczny.
 • Terminy przesłuchań:
  • klasy 1- 3 SP (SP nr 41) 6 III 2019, godz. 16.00
  • klasy 4 – 8 SP oraz 3 Gim (ZS nr 8) 7 III 2019, godz. 9.00 (sala gimn.)
  • szkoły średnie (ZSM – VIII LO) 8 III, godz. 11.00 (sala 109b)
 • Z każdego z przesłuchań do finału dostanie się 8 osób, które otrzyma najwyższe oceny od jurorów
 • Finał imprezy odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej 3 w Bydgoszczy
 • W finale profesjonalne jury przyzna nagrody w 3 ww kategoriach wiekowych
 • Koordynacja imprezy: Iwona Ulatowska – Raczyńska