Wykonawcy Projektu

Projektem „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” zajmuje się Komisja Wykonawcza w następującym składzie:

mgr Przemysław Nowakowski – koordynator projektu (ZS nr 32)

dr Katarzyna Chmielewska (UKW)

mgr Gracjan Czapiewski (SP nr 41)

prof. dr hab. Maria Deptuła (UKW)

mgr Monika Kania (ZS nr 19)

mgr Joanna Kotwicka (ZS nr 1)

mgr Dorota Wojtczak (MOEN Bydgoszcz)

Reklamy