Zarząd

Zarząd SQLARIS:

Przewodnicząca – Dominika Smoczyńska

Wiceprzewodnicząca – Amelia Sienkiewicz

Liderka sekcji 15+ – Alicja Ziętara

Liderka sekcji – 15 – Hanna Witkowska

Liderka sekcji reprezentacyjnej – Anna Walkiewicz

 

Reklamy