Bydgoski Hyde Park

  • „Hyde Park” mogą zainstalować u siebie dowolne szkoły biorące udział w projekcie SOIT
  • wystarczy w szkole na korytarzu umieścić tablicę i wybrać grupę uczniów, którzy będą na niej regularnie umieszczać  hasła
  • hasła mogą być na dowolny temat; nie mogą tylko nikogo obrażać ani godzić w czyjeś dobro
  • tablicą opiekuje się Szkolny Lider SOIT
  • najciekawsze hasła zaprezentujemy podczas Bydgoskich Spotkań Humanistycznych BUSH
Reklamy