MOST 6: Różnorodność stopnia sprawności

MOST 6

Zagadnienia. Timeline:

00:28    Niepełnosprawność – wprowadzenie.

00:56    Rodzaje niepełnosprawności

01:30     Niepełnosprawność na przestrzeni wieków.

02:40     Na polach Elizejskich: Nietzsche vs Hawking.

06:22     Paraolimpiada – wyjaśnienie pojęcia.

07:00    Niepełnosprawność w starożytnej Grecji.

07:50    Niepełnosprawność w Sparcie.

08:30    Eugenika w nazistowskich Niemczech.

09:21     Sterylizacje w świecie zachodnim. Casus Alana Turinga

10:14     Wynalazki redukujące niepełnosprawność: egzoszkielet, protezy oka itp

10:59    Słabość siłą, a siła słabością – wschodnie podejście do tematu

11:44      Umysł człowieka a radio! Inne analogie

12:22      Top Ten Oldies – niepełnosprawni geniusze w muzyce.

 Propozycje tematów do dyskusji na lekcji

 1. Czy paraolimpiada powinna odbywać się razem z klasycznymi igrzyskami?
 2. Wynalazki, które przestaną nas ograniczać ze względu na niepełnosprawność.
 3. Słynni niepełnosprawni, którzy zrewolucjonizowali świat.
 4. Ludzki umysł jak odbiornik radiowy – trafna analogia czy pudło?
 5. Czego możemy się nauczyć od starożytnych Greków?

Podstawa programowa i kompetencje kluczowe

Pytania dla młodzieży do własnych przemyśleń

 1. Jakie przeszkody może mieć w życiu człowiek niepełnosprawny?
 2. Skąd się biorą różnice w postrzeganiu człowieka w Grecji i Sparcie?
 3. Czy niepełnosprawni są zazwyczaj tolerowani przez współczesne społeczeństwo?
 4. Czy Hawking osiągnąłby sukces w nazistowskich Niemczech?
 5. Czy niepełnosprawni sportowcy mają szacunek na jaki zasługują?
 6. Jakie znam książki i i filmy o niepełnosprawnych?
 7. Czy w państwach demokratycznych niepełnosprawnym jest łatwiej?
 8. Co bym w sobie zmienił gdybym mógł? Czy naprawdę tego potrzebuję?
 9. Czy muzyka tworzona przez niepełnosprawnych jest „gorsza” „czy taka sama jak ta, którą tworzą pełnosprawni?
 10. Czy każdy będzie kiedyś niepełnosprawny?

Przykłady zadań do wykonania na lekcji (na podstawie filmu):

 1. Azymut na Wschód (sugerowany wiek 15-19 lat)

Jeden z elementów dalekowschodniej filozofii zakłada, że nasza siła tkwi w poznaniu naszych własnych słabości. Warto poznać swoje ograniczenia, po to by pewnych sytuacji unikać, a w innych przypadkach właściwie je zminimalizować. Osoba niska i lekka nie będzie siłę budować swojej muskulatury na siłowni, tylko nauczy się wykorzystywać masę drugiej osoby do uzyskania własnej przewagi (wschodnie sztuki walki). Osoba cierpiąca permanentnie na dane schorzenie nie będzie się forsować i budować wizerunku nieśmiertelnej, tylko skupi się na wykorzystaniu zdrowego potencjału ciała.

Uczniowie zastanawiają się i wypisują, które rzeczy, dotychczas uważane za ich pięty achillesowe, można by wykorzystać w taki sposób, żeby przyniosły im korzyść. Jeśli ktoś odważy się odczytać na głos swoje słabości (pokonując przy tym kolejną swoją słabość – wstyd), cała klasa zastanawia się, jak taką pozorną słabość obrócić w siłę.

Po chwili zamiana ról. Tym razem uczniowie wypisują rzeczy, które dotychczas uważali za swoje mocne strony i zastanawiają się, czy któreś z nich nie zadziałają kiedyś przeciw nim samym (uśpiona czujność, brak szacunku do innych, zbytnia pewność siebie, buta, brawura itp.).

W których dziedzinach życia i sytuacjach przydaje się pokora, a w których niezachwiana pewność siebie?

 1. Efekt Turinga. (sugerowany wiek 17-20 lat)

Alan Turing to jeden z najsłynniejszych geniuszy, który umarł z powodu nietolerancji i ciemnoty umysłowej swoich oprawców. Choć był jednym z głównych twórców cyfrowej inteligencji, brytyjski establishment nigdy nie zaakceptował jego homoseksualizmu, zmusił do terapii hormonalnej i pośrednio doprowadził do samobójczej śmierci.

W historii, z różnych powodów, zastopowano kariery lub często odebrano życie, wielu osobom, których poglądy przeszkadzały ówczesnym decydentom. Giordano Bruno zginął na stosie, bo głosił nauki sprzeczne z wizją kościoła. Nicola Tesla został doprowadzony do choroby umysłowej po tym, jak rzucił wyzwanie rodzącemu się imperium energetycznemu USA. Do śmierci Mozarta, choć nie jest to jednoznacznie udowodnione, mógł się przyczynić cierpiący z zazdrości inny kompozytor Antonio Salieri.

Uczniowie zastanawiają się, jakie wynalazki w przeszłości mogły być nie na rękę rządzącym i grupom decyzyjnym w przeszłości. Które wynalazki uważano kiedyś za „nieczyste”, a których nigdy nie dopuszczono do szerszego użytku?

Uczniowie dzielą się na grupy i próbują odpowiedzieć na pytanie, jaki współczesny wynalazek nie spodobałby się współczesnym decydentom i grupom „trzymającym władzę” i nie zostałby dopuszczony do użytku? W którym miejscu byłaby nasza cywilizacja, gdyby geniuszom nie rzucano kłód pod nogi? A pracy nad którymi wynalazkami powinno się zabronić? Czy w otwartym i tolerancyjnym społeczeństwie można zabronić dystrybucji niektórych wynalazków? (bomba atomowa, klonowanie ludzi, sztuczne wirusy).

 1. Paraolimpiadę czas zacząć! (sugerowany czas 13-17 lat)

Gdy gaśnie znicz z ogiem igrzysk olimpijskich zaczyna się paraolimpiada, czyli zawody dla niepełnosprawnych. Zazwyczaj biorą oni udział w takich samych lub bardzo podobnych zawodach jak pełnosprawni, a ich zmagania nie budzą już większego zainteresowania, na które niepełnosprawni sportowcy zasługują.

Spróbujmy to zmienić. Stwórzmy ramówkę igrzysk paraolimpijskich, na których nie ma ani jednej dyscypliny znanej z igrzysk konwencjonalnych. Uczniowie wymyślają nowe dyscypliny sportowe, które uprawiać mogą tylko sportowcy z niepełnosprawnością. Żartobliwe podejście do tematu wykluczone!

Po 20 minutach każdy uczeń podaje jedną lub dwie najbardziej atrakcyjne dyscypliny spośród tych, które wymyślił. Klasa zastanawia się, czy uczniowie pełnosprawni mogliby w takich zawodach równać się z niepełnosprawnymi.

Czy niepełnosprawność może w niektórych przypadkach dawać handicap?

 1. Umysł jak odbiornik radiowy. (b.o.)

Klasowy konkurs. W naszym nagraniu porównujemy ludzki umysł do radiowego odbiornika. A do czego wy porównacie ludzki umysł? Każdy wymyśla własną propozycję wraz z uzasadnieniem.

Kto wymyśli najwięcej oryginalnych porównań wygrywa!