My na przełomie epok

My na przełomie epok.

Zagadnienia. Timeline:

00:28    Ery, epoki i okresy w dziejach Ziemi i cywilizacji

01:46    Dekady XX wieku: lata 60. 70. 80. i 90.

02:51     Wiek XXI – epoka internetu, dzieci i mediów społecznościowych

03:40     Skutki pandemii koronawirusa

04:33     Antropocen – zagrożenia naszej cywilizacji

05:29     My – pokolenie Z

07:15     Rzeczywistość, której nie rozumiemy.

07:52     Priorytety projektu SOiT – jako recepta na choroby współczesności.

09:04    Manifest SOiT

Propozycje tematów do dyskusji na lekcji

 1. Czy żyjemy dziś na przełomie epok?
 2. Która dekada począwszy od lat 60. XX wieku była najciekawsza?
 3. Antropocen – czy naprawdę czyha na nas tyle zagrożeń?
 4. Specyfika pokolenia Z. Czym się różnimy od poprzedników?
 5. Co może być lekarstwem na bolączki naszych czasów?

Podstawa programowa i kompetencje kluczowe

Pytania dla młodzieży do własnych przemyśleń

 1. Jaka era wyłoni się po czasie przełomie?
 2. Które z zagrożeń jest najbardziej realne, a które niebezpieczne?
 3. Które wyznaczniki pokolenia Z pasują do mnie?
 4. W której epoce chciałbym żyć? Co to oznacza?
 5. Czy ludzie którzy „chcą cofnąć kijem bieg rzeki” mogą mieć rację?
 6. Skąd biorą się „twardogłowi” przeciwnicy nauki w naszych czasach?
 7. Jakie skutki pandemii COVID-19 zostaną z nami na długo?
 8. Czy mamy prawo złościć się, że jesteśmy pokoleniem przełomu?
 9. Czy można już dzielić świat na: przed 2020 i po 2020?
 10. Jak wyciszyć umysł, gdy rzeczywistość nas przytłacza?

Przykłady zadań do wykonania na lekcji (na podstawie filmu):

 1. Duch naszych czasów (sugerowany wiek 14-18 lat)

W nagraniu mowa jest o tym, co charakteryzuje XXI wiek. Spróbujmy zastanowić się, co my dziś uważamy za symbol epoki, a co będzie uważane za symbol naszych czasów za 50 lat.

Klasa dzieli się na pięć grup. Każda z grup zawęża ilość symboli do 10 elementów (młodsze grupy do 5). Grupy dzielą się pod względem kategorii szukanych wyznaczników XXI wieku. Kategorie to: wydarzenia, rozrywka, technologia, postaci, hasła.

Po 20 minutach (opcjonalnie po 30 lub zespoły przygotowują swoje zestawienia w domu) zespoły przedstawiają efekty swoich prac. Z każdej kategorii klasa poprzez głosowanie wybiera 2 jej zdaniem najważniejsze.

Z 10 wybranych haseł klasa na podstawie kolejnego głosowania tworzy top 10 symboli XXI wieku. Każdy uczeń indywidualnie zastanawia się, które z nich może się okazać najważniejsze z perspektywy roku 2070.

A może symbolem naszej epoki dla kolejnych pokoleń stanie się coś, czego dziś nie ma w naszym Top 10, ani nawet na chwilę o tym nie pomyśleliśmy. Co mogłoby to być? Czy jesteśmy w stanie uchwycić ducha czasów tu i teraz?

 1. Dekady (sugerowany wiek 14-18 lat)

Dekady lat 60., 70., 80. i 90. były bardzo charakterystyczne. Na nagraniu pojawia się krótka lista symboli każdej z tych dekad. A może i my, z pomocą internetu, pokusimy się o podobne opisy?

Nie ograniczajmy się tylko do 4 dekad. Sięgnijmy do okresu zakończenia drugiej wojny światowej (1945) i poszukajmy wyznaczników 7 dekad: lat 50-tych, 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku oraz 00-wych i 10-tych XXI wieku.

Klasa dzieli się na grupy i przygotowuje (30 minut) przy pomocy książek i internetu jedną postać, jedno wydarzenie, jedno hasło, jeden rekwizyt i jeden trend charakterystyczny dla każdej z dekad.

Zespoły przedstawiają wyniki swoich prac. Szczególną uwagę zwracamy na to, czy jakieś hasło się powtarza (jeśli zespoły korzystały z tej samej strony internetowej, to oczywiście dziwić nie może).

Czemu poszczególne dekady tak bardzo się od siebie różnią? Czy to znaczy, że każda moda i trend jest krótkotrwała? Czemu więc o naszym pokoleniu mówi się, że żyjemy na przełomie epok? Czy tym razem chodzi o coś więcej niż tylko zmianę krótkotrwałych trendów? Na czym polega ta zmiana? Czy jesteśmy jej świadomi?

 1. Baśnie w nowej szacie (sugerowany wiek 12-17 lat)

W naszym nagraniu prezentujemy 12 znanych baśni w nowych wersjach. Siłą rzeczy, każda z nich została potraktowana w sposób skrótowy. Chcemy żebyście spróbowali rozbudować te historie, ale żeby nie było zbyt łatwo, musicie przygotować propozycje własnej baśni.

Zajęcia metodą dramy.

Klasa dzieli się na 3-osobowe drużyny. Każda drużyna bierze na tapet jedną ze znanych baśni (której nie wzmiankowaliśmy w nagraniu) i przygotowuje jej rozbudowaną młodzieżową wersję (współczesna/współczesny … nie robi …, zamiast tego…) w formie krótkiego przedstawienia (narrator i dwóch aktorów).

Po przygotowaniu przedstawień każda grupa prezentuje efekty swojej pracy na forum. Klasa wybiera najlepsze wystąpienie.

 1. Upgrade Manifestu (sugerowany wiek, powyżej 12 lat)

W naszym manifeście pojawiły się cztery cytaty, w których nawołujemy do bardziej świadomej analizy rzeczywistości i mądrości w codziennym życiu.

Czas na Wasze propozycje.

Każdy uczeń przygotowuje własne hasło (10-13 sylab), które zawiera jedną radę dotyczącą tego jak żyć w sposób otwarty, świadomy, z poszanowaniem różnorodności.

Klasa wybiera cztery najlepsze ich zdaniem hasła i przygotowuje plakaty z nimi do wywieszenia w całej szkole.