Album „Jedyny w swoim rodzaju”

  • wirtualny album ze zdjęciami i krótkimi notkami biograficznymi uczniów, którzy mają jedną cechę wyróżniającą ich spośród wszystkich innych
  • wszyscy uczniowie, których biogramy znajdą się w Albumie muszą uczęszczać do bydgoskich szkół
  • na udział danego ucznia w albumie zgodę musi wyrazić jego rodzic / opiekun prawny
  • propozycje ciekawych osób do albumu wysyłają Liderzy SOIT z poszczególnych szkół do 31 marca 2018 r. na adres bibliozsnr1@wp.pl
  • kompozycję tworzy 3-osobowa grupa redaktorów do 15 maja 2018 r.
  • całość powinna tworzyć wrażenie różnorodności, a zarazem równości występujących tam osób
  • premiera albumu odbędzie się podczas Bydgoskich Spotkań Humanistycznych
  • koordynatorzy akcji: Joanna Kotwicka i Dorota Wojtczak
Reklamy