Endorfina Show

Czas: 31.05.22

Profil: talent show

Miejsce: Wyspa Młyńska podczas Festiwalu Kultur III

Idea: konkurs talentów w 3 kategoriach wiekowych (6-10 lat, 11-15 lat, 16-20 lat)

Konstrukcja:

  • Konkurs rozegrany zostanie na scenie podczas Festiwalu Kultur III: Timeline
  • 3 kategorie wiekowe (do lat 10, do lat 15, od lat 15)
  • Pokaz talentów w 3 kategoriach tematycznych: śpiew, taniec, kabaret (łącznie więc będzie 9 kategorii)
  • Jeśli zgłoszeń będzie łącznie więcej niż 60, konieczne będzie przeprowadzenie preeliminacji w niektórych konkurencjach
  • Pojedynczy występ nie może przekraczać 2 minut.
  • Każda szkoła może wystawić jedną osobę lub jeden duet w jednej kategorii.
  • O wynikach konkursu decydować będzie suma punktów od publiczności (50%) i jury (50%).