Tolerancja Oczami Dziecka

Konkurs filmowy dla uczniów od lat 10.

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców miasta na temat tolerancji w Bydgoszczy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

  • nadesłanie filmu (5-10 minut) na adres mailowy przemek@pieknyumysl.eu
  • zgodność z tematem pracy – przedstawienie motywu tolerancji w ujęciu dzieci

Oceniać będziemy wartość merytoryczną filmów oraz elementy warsztatu filmowego (prowadzenie kamery, montaż, scenaiusz itp)

Termin dostarczania prac: 20.04.2018

Koordynator akcji: Joanna Kotwicka i Przemysław Nowakowski

Rozstrzygnięcie konkursu: Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne „BUSH 2018” – 30.05.2018

Reklamy