Tolerancja Oczami Dziecka

Konkurs filmowy dla uczniów od lat 10.

Celem konkursu jest uwrażliwienie mieszkańców miasta na temat tolerancji w Bydgoszczy.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

  • nagranie filmu zgodnego z tematem pracy i przedstawienie w nim treści związanych z tolerancją i otwartością z perspektywy dzieci i młodzieży (forma filmu może być dowolna (film fabularny, dokument, reportaż, wywiad, itp)
  • nadesłanie filmu (max. 10 minut) na adresailowy przemek@pieknyumysl.eu (można to zrobić za pomocą darmowego serwisu wetransfer.com (max. 2 GB), podesłać link do filmu w serwisie youtube.com lub dostarczyć film na nośniku elektronicznym do sekretariatu ZS nr 32 przy ul. Kruczej 5a w Bydgoszczy)
  • do filmu proszę załączyć zgodę uczniów biorących w nim udział na wykorzystanie ich wizerunku w przestrzeni publicznej oraz wyrażenie zgody na publikację filmu na naszej stronie internetowej oraz podczas akcji SOiT
  • do filmu załączamy też nazwiska osób, które przy nim pracowały (max. 5 osób), abyśmy w przypadku nagrodzenia filmu mieli orientację, ile nagród musimy kupić.

Oceniać będziemy wartość merytoryczną filmów oraz elementy warsztatu filmowego (prowadzenie kamery, montaż, scenaiusz itp)

Termin dostarczania prac: 20.04.2018

Koordynator akcji: Joanna Kotwicka i Przemysław Nowakowski

Rozstrzygnięcie konkursu: Bydgoskie Uczniowskie Spotkania Humanistyczne „BUSH 2018” – 30.05.2018

Reklamy