Certyfikat Specjalny

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Specjalny „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” w roku szkolnym 2017/18:

SP 38
SP 12
LO VIII (ZSMed)
ZS Chemicznych
SP 46
LO IV
ZSiP 1 (SP 62)
SP 30
ZS Gastronomicznych
ZS 1
SP 66
SP 17
SP 15
SP 13 (ZS 29)

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Specjalny „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” w roku szkolnym 2018/19:

Zespół Szkół Handlowych

ZS 8

ZSO V

SP 12

ZS 1

SP 38

ZSO IV

LO VIII

SP 61

SP 41

SP 66

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Specjalny „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” w roku szkolnym 2019/20:

ZSH
SP 12
ZS 1
SP 38
SP 66
LO V
SP 32
LO IV
SP 18
SP 61
ZSM 2