Certyfikat Specjalny

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Specjalny „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” w roku szkolnym 2017/18:

SP 38
SP 12
LO VIII (ZSMed)
ZSChem.
SP 46
LO IV
ZSiP 1 (SP 62)
SP 30
ZSGast.
ZS 1
SP 66
SP 17
SP 15
SP 13 (ZS 29)

Szkoły, które uzyskały Certyfikat Specjalny „Szkoły Otwartej i Tolerancyjnej” w roku szkolnym 2017/18:

Zespół szkół handlowych

Zespół Szkół 8

Zespół Szkół Ogólnokształcących v

Szkoła Podstawowa 12

Zespół Szkół 1

Szkoła Podstawowa 38

Zespół Szkół Ogólnokształcących iv

Zespół Szkół Medycznych

Szkoła Podstawowa 61

Szkoła Podstawowa 41

Szkoła Podstawowa 66