Emocje: Gra XXL

Gra polegająca na rozpoznawaniu emocji

18 IV 2023, Biblioteka UKW

Konkurs w 3 kategoriach wiekowych

  • do lat 10 – termin zgłoszeń 16.01.23. Rywalizacja odbywa się poprzez wypełnienie testu 21.01.23 o godz. 10.00 w SP 61
  • do lat 15 – osiem 3-osobowych drużyn. Jeśli do dnia 16.01.23 zgłosi się więcej niż 8 drużyn, eliminacje w formie testu odbędą się 21.01.23 o godz. 10.00 w SP 61. W pozostałym przypadku decydować będzie termin zgłoszeń.
  • + 15 – osiem 3-osobowych drużyn. Jeśli do dnia 16.01.23 zgłosi się więcej niż 8 drużyn, eliminacje w formie testu odbędą się 21.01.23 o godz. 10.00 w SP 61. W pozostałym przypadku decydować będzie termin zgłoszeń.

W konkursie uczestnicy będą oceniać siebie nawzajem. Wpływ na punktację będą też miały oceny 3 laureatów konkursu do lat 10