Emocje: Gra XXL

Gra polegająca na rozpoznawaniu emocji

Termin: 31 marca 2023, godz. 14.00, Biblioteka UKW

  • Trzy kategorie wiekowe: do lat 10 (3-osobowe drużyny), do lat 15 (3-osobowe drużyny), plus 15 lat (3-osobowe drużyny)
  • W konkursie (31.03.23) w trzech kategoriach wiekowych startuje max. 8 zespołów (decyduje kolejność zgłoszeń na google dysku. Zespoły, które się zgłoszą jako 9 i 10 otrzymają status rezerwowych).
  • Każdy z zespołów odpowiada na 3 problemy (każdy zespół ma inne)
  • Wypowiedź ocenia pozostałe 7 zespołów (w skali ocen: 10-8-6-4-2-0)
  • Każdy oceniający zespół otrzymuje na swoje konto połowę przyznanych przez siebie punktów (5-4-3-2-1-0)
  • Każdą decyzję ocenia też 2-osobowe jury (w skali 5-4-3-2-1-0)
  • O wyniku decyduje łączna suma punktów zespołów po wszystkich 3 rundach. W przypadku równej ilości punktów wynik ogłaszany jest jako ex aequo.
  • Każdą decyzję ocenia też jury: 3 uczniów do lat 10, którzy zdobyli najwięcej punktów w konkursie dla najmłodszych (w skali 5-4-3-2-1-0)
  • O wyniku decyduje łączna suma punktów zespołów po wszystkich 3 rundach. W przypadku równej ilości punktów wygrywa zespół, który uzyskał lepszy wynik w eliminacjach