Festiwal Kultur III: Timeline

Czas: 27 maja 2022

Miejsce: Wyspa Młyńska

Idea: Interaktywna wystawa stanowisk przygotowanych przez poszczególne szkoły

Stanowiska reprezentować będą tym razem nie konkretne kultury, ale okresy w dziejach

Wstępny wykaz stanowisk:

 1. Kultury Bliskiego Wschodu z epoki brązu
 2. Starożytny Egipt
 3. Starożytne Indie
 4. Starożytny Izrael
 5. Starożytne Chiny
 6. Starożytna Grecja
 7. Starożytny Rzym
 8. Schyłek starożytności (wieki I – V n.e.)
 9. Imperium arabskie
 10. Wikingowie
 11. Wieki ciemne – Europa Zachodnia
 12. Wieki ciemne – Europa Wschodnia
 13. Średniowiecze okresu krucjat
 14. Czasy gotyku
 15. Kultury mezoamerykańskie sprzed wielkich odkryć
 16. Kultury polinezyjskie
 17. Kultury średniowiecznej Afryki
 18. Imperium mongolskie
 19. Japonia okresu szogunatu
 20. Europa doby Renesansu
 21. Polski złoty wiek
 22. XVI wiek w Europie Zachodniej
 23. Francja Ludwika XIV
 24. Rosja Piotra I
 25. Epoka oświecenia (XVIII wiek)
 26. Stany Zjednoczone w XIX wieku
 27. Ameryka południowa w XIX wieku
 28. Wiktoriańska Anglia
 29. Belle epoque
 30. Dwudziestolecie międzywojenne
 31. ZSRR i blok państw socjalistycznych
 32. Złota era powojennej Ameryki
 33. Szalone lata 60-te
 34. Kolorowe lata 80-te
 35. Świat przełomu tysiącleci