Rebus Miejski III

Czas: 20.05.2022

Konstrukcja:

  • 16 maja umieścimy tutaj 20 zdjęć z 20 zagadkami w formie rebusu.
  • 4 dni później, 20 maja o godz. 15.00, ujawnimy pierwsze litery hasła.
  • W tym samym czasie (20 V, godz. 15) ustawimy 10 stanowisk w mieście. Na każdym stanowisku będzie można rozwiązać jedną dodatkową zagadkę (łatwą). Nagrodą będzie ujawnienie rozwiązania jednego, wybranego przez siebie, rebusu
  • Do godz. 16.00 przyjmujemy rozwiązania rebusu tylko w punkcie finałowym. Jeśli w tym czasie nikt nie udzieli poprawnej odpowiedzi, konkurs zostaje przeniesiony do internetu.
  • W konkursie mogą brać udział max. 3-osobowe zespoły (dopuszczalne są duety i uczestnicy solo). Zespołom może pomagać dowolna liczba osób, również dorosłych, jednak osoby te nie będą uznane za laureatów konkursu.
  • O kolejności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń poprawnych odpowiedzi. Nagrodę specjalną przygotujemy też dla zespołu, który jako pierwszy rozwiąże wszystkie rebusy i dla zespołu, w którym wszyscy członkowie mają mniej niż 10 lat.