Rebus Miejski III

Wyniki konkursów:

Rebus Miejski do lat 15
1. Paweł Stępień SP 30
2. Idalia Lewczuk SP 38
3. Jacek Kalaczyński SP 30
Rebus Miejski open
1. Paweł Stępień SP 30
2. Emma Malcherczyk ZSM1
2. Nikola Kempińska ZSM1
2. Szymon Schalau ZSM1
3. Dawid Guczkowski ZSH
Rebus Miejski III – kategoria do lat 15

 

Hasło:    C _ _ _ _ / E _ _ _ _ _ _ _ / J _ _ _ / Z _ _ _ _ _ _ _ / P _ _ _ _ /

U _ _ _ _ / O _ _ _ _ _ _ _  . Autor: M _ _ _ _ _ _ / F _ _ _ _ _

Rebus Miejski III – kategoria open

W _ _ _ _ _ / O / N _ _ _ _ _ _ _ _ _ / R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / O _ _ _ _ _ _ / W / N _ _ _ _ _ _ / Ś _ _ _ _ _ _ _ / N _ _ _ _ _ _ _ _ / S _ _ _ _ _ _ / N _ _ / P _ _ _ _ / N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / S _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Autor: N _ _ _ _ _ / D _ _ _ _ _