SzPAgaT

I Przegląd filmów reporterskich – laureaci

Szkoły podstawowe: Grand Prix – SP nr 12

Szkoły średnie: Grand Prix – ZS nr 1