SzPAgaT

Przegląd filmów reporterskich

  • Reporterski przegląd filmowy; przedmiotem nagrania musi być relacja z autorskiej akcji na temat tolerancji organizowana w danej szkole między 01.09.22 a 30.04.23
  • Termin zgłoszeń: 19 maja 2023.
  • Film nie może przekraczać 3 minut
  • Nagrania oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych (do lat 10, do lat 15, plus 15 lat)
  • Na filmie powinny się znaleźć: nagrane fragmenty akcji, najlepiej oddające jej charakter i zaangażowanie jej organizatorów, krótki wywiad z co najmniej jednym bohaterem owej akcji, reporterskie wprowadzenie i podsumowanie całej akcji
  • Film będzie opublikowany na stronie projektu, prosimy więc o uzyskanie odpowiednich zgód ze strony osób na nim występujących
  • Wynik szkoły w danej kategorii będzie określony na podstawie specjalnego algorytmu: 50% pochodzić będzie z oceny 5-osobowego jury, a 50% pochodzić będzie od głosów publiczności..
  • Nagrania przyjmujemy do 19 maja 2023 roku.
  • Na filmy będzie można głosować na stronie otwarta.bydgoszcz.pl od 20 do 31 maja 2023 r.