SzPAgaT

Przegląd filmów reporterskich

16 III 2022

Termin zgłoszeń: 28 II 2022

Konkurs na najlepsze nagranie autorskiej akcji o tolerancji realizowanej w danej szkole

Nagranie może liczyć max. 3 minuty i musi być reporterską relacją z akcji dotyczącej otwartości i tolerancji realizowanej przez daną szkołę między wrześniem 2022 a lutym 2023.

Konkurs odbędzie się w formie przeglądu filmów w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii zaprezentowanych zostanie max. 8 filmów (jeśli w danej kategorii wpłynie więcej filmów, o tym, które zostaną dopuszczone do konkursu zdecyduje jury).

Zwycięskie filmy zostaną wybrane podczas przeglądu (w połowie przez jury, a w połowie przez zgromadzoną publiczność)