Beautiful Mind II: Światy Równoległe

Nazwa             Beautiful Mind II

Tytuł               Światy Równoległe

Data                25 X 2019, godz. 15.00

Miejsce           Stary Rynek

Goście             0

Uczestnicy       20 drużyn 5-os.

Typ                  Gra Miejska

Koncepcja Zabawa terenowa luźno oparta na kwantowej koncepcji światów równoległych
Konstrukcja 25 lokacji, 26 zagadek, 100 punktów do zdobycia
Cele Ćwiczenie uważności na każdym etapie

Umiejętność podejmowania właściwych, świadomych decyzji

Znajomość podstaw fizyki kwantowej (lub umiejętność wyszukiwania informacji z internetu)

Wątki

 

 

 

 

 

 

·         Podczas gry podążać będziemy śladami Joe i Sue, których dynamiczny związek właśnie przechodzi kryzys.

·         W ośmiu punktach historia rozszczepiać się będzie na dwie alternatywne wersje (kolejnych 16 lokacji).

·         Zadaniem uczestników będzie odwiedzić wszystkie te miejsca, podjąć decyzję za bohaterów fabuły i odpowiedzieć na przygotowane tam zagadki.

·         W trakcie gry uczestnicy usłyszą 16 pytań (a/b/c) dotyczących ciekawostek na temat fizyki kwantowej (wszystkie odpowiedzi będą na stronie internetowej).

·         Pozostałe 10 pytań dotyczyć będzie historii Joe i Sue, dlatego trzeba zachować czujność na całej trasie gry.

·         W ostatecznych rozrachunku ważny też będzie czas gry.

·         Liczyć się będzie również otwarty umysł, uważność, dobra pamięć i wyobraźnia.

Umysł Wiedza, Myślenie, Uczenie się, Świadomość, Decyzja, Inteligencja