Beautiful Mind II: Światy Równoległe

Nazwa             Beautiful Mind II

Tytuł               Światy Równoległe

Data                25 X 2019, godz. 15.00

Miejsce           Stary Rynek

Goście             0

Uczestnicy       20 drużyn 5-os.

Typ                  Gra Miejska

Koncepcja Zabawa terenowa luźno oparta na kwantowej koncepcji światów równoległych
Konstrukcja 25 lokacji, 26 zagadek, 100 punktów do zdobycia
Cele Ćwiczenie uważności na każdym etapie

Umiejętność podejmowania właściwych, świadomych decyzji

Znajomość podstaw fizyki kwantowej (lub umiejętność wyszukiwania informacji z internetu)

Wątki

 

 

 

 

 

 

·         Podczas gry podążać będziemy śladami Joe i Sue, których dynamiczny związek właśnie przechodzi kryzys.

·         W ośmiu punktach historia rozszczepiać się będzie na dwie alternatywne wersje (kolejnych 16 lokacji).

·         Zadaniem uczestników będzie odwiedzić wszystkie te miejsca, podjąć decyzję za bohaterów fabuły i odpowiedzieć na przygotowane tam zagadki.

·         W trakcie gry uczestnicy usłyszą 16 pytań (a/b/c) dotyczących ciekawostek na temat fizyki kwantowej (wszystkie odpowiedzi będą na stronie internetowej).

·         Pozostałe 10 pytań dotyczyć będzie historii Joe i Sue, dlatego trzeba zachować czujność na całej trasie gry.

·         W ostatecznych rozrachunku ważny też będzie czas gry.

·         Liczyć się będzie również otwarty umysł, uważność, dobra pamięć i wyobraźnia.

Umysł Wiedza, Myślenie, Uczenie się, Świadomość, Decyzja, Inteligencja

Informacje niezbędne do odpowiedzi na pytania z fizyki kwantowej:

16 ciekawostek z fizyki kwantowej

 1. Ojcem mechaniki kwantowej nazywany jest Max Planck.
 2. Fizyka kwantowa to fizyka małych cząstek elementarnych, do których nie stosują się zasady mechaniki klasycznej.
 3. Niels Bohr stworzył podstawy tak zwanej kopenhaskiej interpretacji mechaniki kwantowej.
 4. W fizyce kwantowej niektóre cząstki elementarne mają tak zwaną korpuskularno – falową naturę.
 5. Fotony i elektrony zachowują się trochę jak cząstka a trochę jak fala.
 6. U podstaw fizyki kwantowej znajduje się atom, który składa się z jądra i elektronów.
 7. Jedną z najważniejszych zasad w mechanice kwantowej jest zasada nieoznaczoności.
 8. Według zasady nieoznaczoności nie da się jednocześnie zmierzyć położenia i pędu cząstki.
 9. Najsłynniejszy paradoks związany z zasadami fizyki kwantowej jest tak zwany paradoks kota Schrodingera.
 10. Najsłynniejszym eksperymentem w historii mechaniki kwantowej był eksperyment z dwiema szczelinami.
 11. Kluczową rolę w eksperymencie z dwiema szczelinami pełnił świadomy obserwator.
 12. Mechanika kwantowa pozwala wyjaśnić takie zjawiska jak nadprzewodnictwo, nadciekłość i magnetyzm.
 13. Najważniejszą konsekwencją odkryć w dziedzinie fizyki kwantowej jest probabilistyczny (oparty tylko na prawdopodobieństwie) charakter wszystkich zjawisk na świecie.
 14. Albert Einstein, mający problem z zaakceptowaniem konsekwencji założeń fizyki kwantowej, powiedział, że Bóg nie gra w kości.
 15. Hugh Everett III na bazie mechaniki kwantowej stworzył niezwykłą teorię światów równoległych.
 16. Fizyce kwantowej zawdzięczamy odkrycie tranzystora, lasera, rezonansu magnetycznego, komputera kwantowego i technologię GPS.

Instrukcja do gry:

 1. Znajdź na ul. Niedźwiedzia, Mennicy i Wyspie Młyńskiej osiem osób oznaczonych numerami 1-8 (najlepiej w takiej właśnie kolejności) i wysłuchaj ich. Każda z tych osób przedstawi Ci fragment pewnej historii, a Ty podejmiesz decyzję, jaka będzie jego kontynuacja.
 2. Za każdym razem możesz wybrać opcję nr 1 lub opcję nr 2. Jeśli zdecydujesz się opcję nr 1, to dostaniesz duży numer nieparzysty (od 9 do 23) i mały numer parzysty (od 10 do 24). Jeśli wybierzesz opcję nr 2, to dostaniesz duży numer parzysty (od 10 do 24) i mały nieparzysty (od 9 do 23).
 3. Kontynuację historii usłyszysz tylko tam, gdzie dostałeś duży numer. Tam też otrzymasz pytanie z dziedziny nauki z trzema podpowiedziami (wszystkie informacje są na stronie www.otwarta.bydgoszcz.pl) za 4 pkt (1 wybór), 2 pkt (2 wybór) lub 0 pkt (żaden z dwóch wyborów nie będzie trafny).
 4. Po drugiej stronie otrzymasz pytanie za 2, 1 lub 0 pkt i nie usłyszysz kontynuacji historii. Twój wybór determinuje wartość pytania. Staraj się zapamiętać z fabuły jak najwięcej lub rób notatki, bo na samym końcu gry otrzymasz jeszcze 10 zagadek dotyczących treści.
 5. Na wszystkich stanowiskach 1-24 otrzymasz jedną literkę. Litery uszeregowane w kolejności utworzą hasło, które pozwoli ci zlokalizować ostatnie, 25 stanowisko z jokerem.
 6. Jeśli odszukasz jokera i wysłuchasz jego historii otrzymasz dodatkowe 8 pkt.
 7. Po odwiedzeniu wszystkich 25 lokacji wróć na start. Usłyszysz tam 10 pytań dotyczących fabuły gry. 8. 8 pytań wartych będzie 2 pkt. Jeśli nie będziesz znać odpowiedzi na niektóre z nich (co jest bardzo możliwe, bo na ośmiu stanowiskach nie usłyszysz fragmentu historii), podaj nr stanowiska, na którym prawdopodobnie daną informację można było usłyszeć. Jeśli będzie prawidłowy, uratujesz 2 pkt za to pytanie.
 8. 2 pytania warte będą po 4 pkt, a dotyczyć będą informacji, które znane były wszystkim uczestnikom gry, niezależnie od wyboru fabuły.
 9. Za czas na mecie otrzymasz od 20 do 1 pkt (w kolejności zgłoszeń). Suma możliwych do zdobycia punktów to 100. Zwycięża zespół, który zdobędzie ich najwięcej. Dopuszcza się remisy.