Marzycielska Poczta

Główna idea: Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka walczącego z chorobą, niepełnosprawnością z reguły nie uczęszczającego do szkoły i mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy.

Szkoły, które wzięły udział w akcji: SP 26, ZSH, SP 38, SP 17, SP 9, SP 18, ZS 30, ZSB, ZS 29, LO nr 8, SP 20, SP 32, SP 62, SP 55, SP 61, ZSG, SP 66, SP 14, ZS nr 5, ZS nr 8, SP 58, SP 27, ZSM, Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna, SP12

Największą ilość listów/kartek w kopertach dostarczyła ZS 29 (SP13).

Łącznie dotarło 1035 przesyłek!

Koordynacja akcji: Monika Dymarkowska – Baron i Izabela Siegert (SP 12)