Marzycielska Poczta

II edycja cieszącej się dużą popularnością akcji „Długopisowy Przyjaciel

Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka walczącego z chorobą, niepełnosprawnością z reguły nie uczęszczającego do szkoły i mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy.

Zapraszamy do udziału inne szkoły, aby efekt końcowy był spektakularny.

Dodatkowo wprowadzimy element zdrowej rywalizacji – ta szkoła, która dostarczy najwięcej kartek, listów otrzyma nagrodę rzeczową.

Celeuwrażliwiać uczniów na potrzeby innych, wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii, kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Kto może wziąć udział w akcji? W akcji biorą udział uczniowie ze zgłoszonej szkoły (bez ograniczeń wiekowych).

Do kogo pisze się kartki, listy? Kartki, listy pisze się do dzieci wybranych przez organizatora akcji. Ich sylwetki zostaną przesłane nauczycielom zgłaszającym daną szkołę.

Do kiedy można się zgłaszać? Szkoła powinna być zgłoszona do 15.05.2019 r.

Gdzie i do kiedy dostarczyć kartki, listy? Kartki dostarczyć należy do 20.05.2019 r. do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej 49 w Bydgoszczy (do sali 19). Można przesłać je również pocztą z dopiskiem „Długopisowy przyjaciel” (bierzemy pod uwagę tylko kartki i listy, które wpłyną do szkoły do 20.05.2019 r.)

Co zrobić, aby kartka, list były liczone w konkursie między szkołami? Kartkę, list należy włożyć do koperty, odpowiednio ją zaadresować, a jako nadawcę podać szkołę, z której uczeń napisał list lub kartkę.

Koordynacja akcji: Monika Dymarkowska – Baron i Izabela Siegert (SP 12)

Zgłoszenia: izabielicka@wp.pl