Open Your Mind VI

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zasady:

  1. Uczestnicy (bez konieczności wcześniejszego zgłaszania się) mogą wziąć udział w konkursie w dniach 1 – 7 czerwca 2021 r.
  2. Konkurs ma formę indywidualną (można tworzyć „zespoły” tylko w ramach własnej rodziny).
  3. W czterech lokacjach, znajdujących się w okolicy Starego Rynku w Bydgoszczy, umieścimy plansze z kodami QR (lokalizację tych miejsc zdradzamy na powyższym filmiku). 
  4. W każdej lokacji umieszczone będą dwa kody QR (łącznie będzie ich więc 8)
  5. Po zeskanowaniu kodu gracz będzie mógł obejrzeć filmik z instrukcją do wykonania dwóch zadań (łącznie będzie ich więc 16). Jedno z zadań dotyczyć będzie pomiaru „na oko”, związanego z obiektem znajdującym się w zasięgu wzroku uczestnika. Drugie zadanie dotyczyć będzie samego nagrania lub osoby je prezentującej.
  6. Wszystkie zagadki dotyczą orientacyjnego określenia jakiejś cechy fizycznej: ciężaru, długości, wysokości, wieku, powierzchni, częstotliwości, prędkości lub czasu.
  7. Celem gry jest uświadomienie sobie, jak często oceniamy ludzi, postawy i wydarzenia powierzchownie, pod wpływem emocji, bez dokładnego sprawdzenia jak prezentują się fakty. W zasadzie nic nie możemy poznać bez możliwości dokładnego zbadania, gruntownej analizy lub głębszej refleksji. Pobieżna ocena zawsze obarczona będzie ryzykiem błędu.
  8. Wyniki wszystkich szesnastu zagadek wpisujemy do specjalnego formularza. Zwycięży osoba, która uzyska średni wynik najbardziej zbliżony procentowo do poprawnych odpowiedzi.
  9. Wyniki ogłosimy 21 czerwca 2021 r.
  10. Nagrody rozdamy podczas Gali w Plenerze, 30 czerwca 2021 r. (zgodnie z harmonogramem).

Formularz odpowiedzi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4BtXlja-JtN1ZEl-uZr6KnoTH3eIOR-ktGxg9VhSdjem_Q/viewform?usp=sf_link