Marzycielska Poczta III

Finał akcji: 20.05.2022

Idea: Kontynuacja projektu Długopisowy Przyjaciel z 2018 i 2019 roku – zbiórka listów na rzecz dzieci najbardziej potrzebujących i niepełnosprawnych

Opis: Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy. Zapraszamy do udziału inne szkoły, aby efekt końcowy był spektakularny.

Cele:

– uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych,
– wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii,
– kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Kto może wziąć udział w akcji?

W akcji biorą udział uczniowie ze zgłoszonej szkoły.

Do kogo pisze się kartki/listy?

Kartki/listy pisze się do dzieci wybranych przez organizatora akcji. Ich sylwetki zostaną przesłane nauczycielom zgłaszającym daną szkołę.

Do kiedy można się zgłaszać?

Szkoła powinna być zgłoszona do 4 marca 2022 r. na adres mailowy: dlugopisowyprzyjaciel@gmail.com. W przypadku zgłoszenia informacja zwrotna z opisem bohaterów akcji zostanie przesłana do 11 marca 2022 r.

Gdzie i do kiedy dostarczyć kartki/listy?

Kartki/listy dostarczyć należy do 22 kwietnia 2022  r. do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej 49  w Bydgoszczy  do sekretariatu. Można przesłać je również pocztą z dopiskiem „Długopisowy przyjaciel” (przy czym korespondencja musi dotrzeć do 22 kwietnia 2022 r.).

Podsumowując, co należy zrobić…

  1. Koordynator akcji z danej szkoły zgłasza szkołę na podany adres, do wyznaczonego terminu.
  2. Uczeń z bydgoskiej szkoły pisze list lub kartkę do wybranej osoby (którą wskażą organizatorzy akcji). Kartkę lub list wkłada do koperty i odpowiednio ją adresuje (podaje imię bohatera akcji, a jako nadawcę podaje swoją szkołę).
  3. Koordynator akcji z danej szkoły zbiera ze swojej szkoły wszystkie koperty z listami, kartkami i zanosi (wysyła) do SP12 (do 22.04).
  4. Organizatorzy dostarczają koperty z listami, kartkami do adresatów.

Koordynacja akcji: Izabela Siegert i Monika Dymarkowska – Baron (SP 12)