Marzycielska Poczta III

Udział: ponad 300 osób z bydgoskich szkół

1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 40 (ZS 24)

Koordynacja akcji: Izabela Siegert i Monika Dymarkowska – Baron (SP 12)