Akademia Pięknego Umysłu

Kolekcja autorskich filmów edukacyjnych SOiT

Miejska Otwarta Szkoła Tolerancji:

MOST 1: Różnorodność narodowa

Kącik Erudyty:

Wspólny Gmach

Tarcza – SHIELD

Osiemnastka w Bydgoszczy

The Square:

 

Baśniowa Kraina:

 

** Do każdego filmu z Akademii Pięknego Umysłu dołączona jest lista propozycji tematów do dyskusji oraz ćwiczeń do przeprowadzenia na lekcji.

*** Wszystkie filmy (poza kategorią Baśniowa Kraina skierowanej do młodszych uczniów) trwają 14-20 minut, tak, aby można je obejrzeć w trakcie lekcji (zwłaszcza podczas nauki zdalnej)

**** Filmy z cyklu Baśniowa Kraina trwają około 5 minut, gdyż skierowane są do młodszej widowni.

***** Do każdego filmu dołączony jest co najmniej jeden konkurs. Na odpowiedzi (wszystkich konkursów, gdyż nauczyciele mogą prezentować filmy w różnym momencie roku szkolnego) czekamy do 31 maja 2021 roku (adres – wyjątkowo – pnja61@gmail.com. W tytule maila prosimy wpisywać tytuł filmu lub numer konkursu). W każdym konkursie wyłonimy laureata/laureatów, a nagrody przyznamy podczas Gali w Plenerze, 30 czerwca 2021 roku.

Kadra SOiT TV