Baśniowa Kraina

Idea: lekcje o kulturach świata na podstawie baśni, bajek i mitów

  • Odcinek 1: Chiny
  • Odcinek 2: Meksyk
  • Cel: przybliżanie kultur z całego świata za pomocą opowieści i występujących w nich motywów
  • Kultury, które będą przedmiotem naszych analiz: Chiny, Meksyk, Rosja, Indie, Polinezja, Afryka, Arabia, Japonia, Skandynawia
  • Każdemu nagraniu towarzyszyć będzie podcast z nagraniem jednej baśni do analizy
  • Poszczególnym odcinkom towarzyszyć mogą bieżące konkursy związane z tematyką danej kultury
  • Do każdego nagrania dołączony będzie zestaw zagadnień, które można będzie zrealizować na lekcji