Fahrenheit 451

Idea: całoroczny projekt czytania książek

Finał: 01.06.2022

Miejsce: Biblioteka UKW

Konstrukcja: Dyskusja na temat roli literatury w kształtowaniu osobowości i świadomości młodego człowieka