Mapa Tolerancji VI: Młody Banksy

Indywidualny konkurs plastyczny na najlepszy projekt graffiti.

Indywidualny konkurs na projekt graffiti. Technika, w której wykonana zostanie dana grafika, może być dowolna. W pracy należy obowiązkowo zawrzeć symbolikę związaną z: a) tolerancją, b) Bydgoszczą.

Zasady:

  1. Praca stanowić powinna projekt graffiti, który można będzie zrealizować w plenerze.
  2. Praca musi zawierać przynajmniej jeden symbol tolerancji i co najmniej jedno nawiązanie do Bydgoszczy
  3. Praca może być wykonana w dowolnej technice.
  4. Prace wysyłamy w formie cyfrowej.
  5. Każdy list należy opatrzyć tytułem pracy, nazwiskiem autora i nazwą szkoły.
  6. Komisja Wykonawcza SOiT nagrodzi trzy najlepsze wypowiedzi.

Termin zgłoszeń: 31 października 2021 r.

Adres mailowy: pnja61@gmail.com

* Banksy – najbardziej znany współczesny artysta plastyk, a zarazem… najbardziej tajemniczy. Autor słynnych graffiti wciąż nie ujawnił swojej twarzy!

Zapowiedź V sezonu – Nowa Nadzieja