KOSTKA III

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu dla młodych bydgoskich aktywistów i społeczników KOSTKA 2021, organizowanego w ramach projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. Nagrody przyznawane będą za okres czasu 2019-2021.

W tym roku nagrody zostaną przyznane 18 uczniom (6 kategorii w 3 grupach uczniów). 6 uczniów zostanie nagrodzonych za działalność na rzecz projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”, natomiast pozostałe 12 osób nagrodzimy za działalność na rzecz szkoły lub miasta (po 6 ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Kategorie pozostają bez zmian. Są to Kreatywność, Otwartość, Samorządność, Tolerancja, Kooperacja i Aktywność.

Uczniów do nagród wskazywać mogą szkolni Liderzy SOiT oraz szkolni Opiekunowie Samorządów Uczniowskich.

A oto skrócony regulamin konkursu:

 1. W konkursie dla bydgoskich aktywistów i społeczników KOSTKA 2021 wybranych zostanie łącznie 18 laureatów.
 2. 6 uczniów nagrodzonych za działalność na rzecz projektu SOiT wskażą członkowie Komisji Wykonawczej SOiT (nie więcej niż 3 z jednej szkoły).
 3. Pozostałych 12 laureatów wybierze jury na podstawie rozmów z kandydatami (6 laureatów ze szkół podstawowych i 6 ze szkół średnich).
 4. Każda szkoła biorąca udział w akcji proponuje max. 6 kandydatów do nagrody (3 osoby mogą wskazać Liderzy SOiT z danej szkoły, 3 osoby opiekunowie Samorządu Uczniowskiego z danej szkoły).
 5. Zgłoszenia uczniów dokonywane są przez dedykowany w tym celu Formularz Google. Każdy uczeń musi być zgłoszony w osobnym formularzu.
 6. W formularzu nauczyciel zaznacza kategorie, w których uczeń jest nominowany do nagrody (można zaznaczyć dowolną ilość kategorii, od 1 do 6 – im więcej, tym większe szanse ucznia na nagrodę).
 7. Nauczyciel zgłaszający przyznaje też w formularzu punkty (od 1 do 5) za postawę etyczną ucznia, wyróżniającą postawę ucznia w szkole i/lub poza nią oraz za ilość czasu poświęconego na działalność społeczną.
 8. Nauczyciel zaznacza również w formularzu, które formy działalności prowadził uczeń (można zaznaczyć od 1 do 18), wpisuje krótko najważniejsze osiągnięcia ucznia (w latach 2019-2021) oraz, również krótko, uzasadnia swoją nominację.
 9. Termin zgłoszeń upływa 18 czerwca 2021 r.
 10. Zgłoszeni uczniowie dokonują autoprezentacji, która podlegać będzie ocenie jury.
 11. Autoprezentacja może przebiegać na 4 różne sposoby: przesłanie prezentacji powerpoint (do 21 czerwca 2021 r.), w której nominowany uczeń przedstawi swoje osiągnięcia (adres: pnja61@gmail.com); przesłanie filmu ze swoim udziałem (do 21 czerwca 2021 r.), w której nominowany uczeń przedstawi swoje osiągnięcia (adres: pnja61@gmail.com); rozmowa na żywo (21 czerwca 2021 r., od godz. 16.00, zgodnie z harmonogramem) – orientacyjny czas trwania rozmowy z jury – 5 minut; rozmowa online (22 czerwca 2021 r. od godz. 15.00, zgodnie z harmonogramem) – orientacyjny czas trwania rozmowy z jury – 5 minut.
 12. Harmonogram autoprezentacji uczniowie będą mogli uzupełniać od 19 czerwca 2021 r.
 13. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone 23 czerwca 2021 r. na stronie internetowej. Z jednej szkoły może pochodzić max. 3 laureatów.
 14. Rozdanie nagród odbędzie się 30 czerwca 2021 r. od godz. 13.00 (zgodnie z harmonogramem)

W razie pytań prosimy dzwonić (792061978) lub pisać (przemek@pieknyumysl.eu)