Teatr Variete

Termin zgłoszeń: 20.05.2022

Idea: Konkurs na najlepszy film przygotowany przez grupę dzieci i młodzieży cechującą się dużym stopniem różnorodności.

Zasady:

  • Co najmniej 50% składu grupy aktorskiej stanowić muszą dzieci niepełnosprawne / lub z orzeczeniem poradni pp / lub obcokrajowcy uczący się w Polsce
  • Nagranie przedstawiać ma max. 3-minutową wersję jakiegoś fragmentu znanej sztuki klasycznej lub popularnego filmu
  • W nagraniu wskazane jest zaakcentowanie wątku różnorodności jako jednej z kluczowych wartości w naszym życiu
  • Najlepsze szkoły nagrodzimy podczas Gali Finałowej BUSH 2022
  • Specjalną nagrodę ufundujemy dla najlepszego zespołu, składającego się tylko z dzieci do lat 10.