Giełda Tolerancji

Styczeń 2019

Aktualizacja Danych Giełdowych – Styczeń

Kurier Giełdowy – Luty

Aktualizacja Danych Giełdowych – Luty

Kurier Giełdowy – Marzec

Aktualizacja Danych Giełdowych – Marzec

Kurier Giełdowy – Kwiecień

Aktualizacja Danych Giełdowych – Kwiecień

Kurier Giełdowy – Maj

Aktualizacja Danych Giełdowych – Maj

Sesja majowa – Instrukcja

Regulamin Giełdy Tolerancji

 1. Zespół biorący udział w Giełdzie Tolerancji może liczyć do pięciu osób i powinien mieć opiekuna-nauczyciela ze swojej szkoły. Placówkę mogą reprezentować dwa odrębne zespoły.
 2. Zadaniem zespołu jest gra na giełdzie, która rozpocznie się 2 stycznia 2019 roku. Celem jest osiągnięcie jak najwyższego zysku w dniu zamknięcia giełdy 20 czerwca 2019 roku.
 3. Zespoły z pomocą maklera dokonują transakcji. Maklerem jest Maks Baugmart uczeń Liceum Ogólnokształcącego nr 1  maksbaumgart@protonmail.com
 4. Zespół może dokonać jedną operację w ciągu miesiąca. Operacja to kupowanie, sprzedawanie lub kupowanie i sprzedawanie akcji. Zespół może się wstrzymać w operacji. Zespół dysponuje na start kapitałem wirtualnym 500 zł.
 5. Do dyspozycji są akcje 6 spółek:Agresja, Ksenofobia, Tolerancja, Szacunek, Empatia i Szowinizm. Każda ze spółek dysponuje pakietem 100 akcji (każda po 10 zł), których ceny rosną lub spadają w zależności od wydarzeń na świecie. Zespół dokonuje samodzielnej analizy wydarzeń.
 6. Zespół wysyła maklerowi zlecenie operacji z uzasadnieniem. Należy podać konkretną spółkę, ilość  akcji (np. kupujemy 10 akcji spółki Empatia,  uzasadnienie- pomoc ONZ rządowi Ukrainy w konflikcie z  Rosją).Makler po dokonaniu operacji informuje Zespół o stanie konta.
 7. Aktualne kursy spółek będą dostępne na otwarta.bydgoszcz.pl
 8. Ilość akcji jest ograniczona. Obowiązuje zasada „first- come – first – served”.
 9. Giełda nie wyklucza sytuacji losowych takich jak nagły krach bądź agresywny wzrost.
 10. Wygrywa zespół, który zdobędzie najwyższy zysk końcowy.
 11. Koordynatorem akcji jest Beata Gołębiowska terapia@gmail.com.