Giełda Tolerancji

  • Na giełdę wchodzi sześć spółek: Agresja, Ksenofobia, Tolerancja, Szacunek, Empatia i Szowinizm.
  • Każda ze spółek dysponuje pakietem 100 akcji (każda po 10 zł), których ceny rosną lub spadają w zależności od wydarzeń na świecie (i obrotu akcjami)
  • Każda szkoła biorąca udział w projekcie dostaje na starcie 500 wirtualnych złotych.
  • Co miesiąc, drugiego o godz. 12.00, publikować będziemy aktualny indeks giełdowy z uzasadnieniem.
  • Po każdej aktualizacji indeksu, dana szkoła może przez 18 kolejnych dni, „kupić” lub „sprzedać” odpowiednią ilość akcji danej spółki
  • Na naszej stronie internetowej będzie cały czas wyświetlona aktualna wartość spółek i ilość dostępnych akcji
  • Po ostatnim notowaniu giełdowym, 2 czerwca, szkoła, która posiadać będzie na koncie najwięcej pieniędzy wygrywa
  • Koordynacja akcji: Beata Gołębiowska i I LO
  • Zgłoszenia (max. 12 szkół): golebiowska.terapia@gmail.com
  • Debiut giełdowy – 2 stycznia 2019.