Mapa Tolerancji V: Arka Noego

Nazwa             Mapa Tolerancji V

Tytuł               Arka Noego

Termin           31 X 2019

Koordynator  Gracjan Czapiewski

Wyniki           15 XI 2019 podczas Konferencji BOAT

Typ                 Konkurs plastyczny

 

 

 

Prace dostarczamy na adres organizatora:

  • Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, ul. Traugutta 12 z dopiskiem „Mapa Tolerancji V – Arka Noego”
  • Biuro Projektu „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”, ul. Krucza 5a w Bydgoszczy w godzinach urzędowania biura
Koncepcja Projekt łodzi, do której zapakujemy 10 rzeczy, najlepiej reprezentujących naszą cywilizację.

Mogą to być zarówno elementy rzeczowe (np wynalazki, dokumenty, akcesoria) jak i duchowe (idee, teorie, symbole)

Konstrukcja Wykonanie przestrzenne pracy – statku (Arki Noego) – który miałby uratować 10 najważniejszych osiągnięć naszej cywilizacji. Praca musi składać się z projektu łodzi i (max.) 10 wyraźnie zaznaczonych elementów, które zdaniem autora powinny reprezentować naszą cywilizację jako jej największe dokonanie.
Cele Wrażliwość artystyczna
Umysł Percepcja, Świadomość, Decyzja