KOSTKA 2018

Wydarzenie bez precedensu w skali całego kraju!

I Gala Szkolnych Liderów Aktywności Społecznej „KOSTKA 2018”

K jak Kreatywność
O jak Otwartość
S jak Samorządność
T jak Tolerancja
K jak Kooperacja
A jak Aktywność

Czyli sześcian uczniowskiej aktywności!

Termin: 18 VI 2018, godz. 11.00
Miejsce: Miejskie Centrum Kultury  

 • Niezwykły prestiż
 • Wyjątkowe nagrody
 • Gala wzorowana na słynnych festiwalach filmowych

Podczas imprezy nagrodzimy uczniów i szkoły najbardziej zaangażowane w:

 • promowanie wartości humanistycznych
 • bezinteresowną działalność szkolną i międzyszkolną
 • podejmowanie współpracy w szeroko pojętej społeczności międzyszkolnej w Bydgoszczy
 • W każdej domenie nagrodzimy 1 szkołę i 1 ucznia w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoły podstawowe + gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne.

Kategorie/Domeny:

  SZKOŁA UCZEŃ
Kreatywność najlepszy pomysł na szkolną akcję najlepszy pomysłodawca szkolnej akcji
Otwartość najlepsza współpraca z zagranicą najbardziej otwarta postawa wobec innych uczniów
Samorządność najprężniej działający samorząd uczniowski wzór działacza samorządowego
Tolerancja najlepszy projekt przełamujący stereotypy i uprzedzenia największy aktywista walczący o tolerancję w szkole i w mieście
Kooperacja najlepszy przykład pracy zespołowej najbardziej zaangażowany w działalność międzyszkolną
Aktywność największa ilość ciekawych akcji szkolnych zaangażowany w największą ilość akcji szkolnych / miejskich
 1. Uczniów do nagrody zgłaszać mogą dyrektorzy szkół (na wniosek własny, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Szkolnego Lidera ds. SOiT), Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta i Miejski Koordynator Projektu SOiT
 2. Szkoły do nagrody zgłaszać mogą tylko dyrektorzy szkół.
 3. Każda osoba może wskazać maksymalnie jednego kandydata do danej kategorii (nazwiska mogą się powtarzać)
 4. W uzasadnieniu podajemy osiągnięcia ucznia/szkoły w roku szkolnym 2017/18 od 1 września 2017 do 10 maja 2018, możemy jednak uwzględnić w arkuszu również przewidywane czynności, które dany uczeń/szkoła ma do wykonania między 11 maja a 23 czerwca b.r.
 5. Zgłoszenia kandydatów będzie można przesyłać jedynie w systemie OPIUM
 6. Jury oceni przy każdym uczniu i szkole: osiągnięcia, włożony wysiłek, wyjątkowość działań oraz zgodność z kategorią
 7. Kandydatów w każdej kategorii oceni przydzielą 3-osobowe zespoły jury (2 osoby dorosłe + 1 uczeń). Każdy kandydat będzie mógł uzyskać max. 50 pkt
 8. Wszystkie miejsca podczas gali będą biletowane i przydzielone indywidualnie.
 9. Z każdej szkoły biorącej udział w projekcie SOIT zaproszenie na galę otrzyma  dyrektor szkoły, Lider SOIT wraz z jednym wybranym uczniem oraz, oczywiście, wszyscy nominowani.
 10. Harmonogram: 
  10 V 2018 Termin nadsyłania zgłoszeń (system elektroniczny)
  11-24 V 2018 Okres oddawania głosów przez jurorów (system elektroniczny)
  25 V 2018 (16.00) Spotkanie zespołów jury w celu ostatecznego zatwierdzenia wyników
  28 V 2018 Ogłoszenie nominacji w formie filmu
  4 VI 2018 (16.00) Sesja zdjęciowa osób nominowanych do nagród oraz ogłoszenie nominacji drukiem
  18 VI 2018 (11.00) Uroczysta gala wręczenia nagród:

  11.00 Oficjalne powitanie
  11.10 Przemowy gości
  11.20 8 nominacji i nagród (Kreatywność i Otwartość)
  11.40 Album „Jedyny w swoim rodzaju” – prezentacja
  11.50 8 nominacji i nagród (Samorządność i Tolerancja)
  12.10 Tolerancyjna Lista Przebojów – Finałowy film
  12.20 8 nominacji i nagród (Kooperacja i Aktywność)
  12.40 Teatr „Wehikuł czasu”
  13.00 Zakończenie imprezy

   Koordynacja:      Przemysław Nowakowski

Reklamy