KOSTKA 2018

I Gala Szkolnych Liderów Samorządności i Tolerancji „KOSTKA 2018”

 • Impreza, podczas której nagrodzimy uczniów i szkoły najbardziej zaangażowane w:
  • promowanie wartości humanistycznych
  • bezinteresowną działalność szkolną i międzyszkolną
  • podejmowanie współpracy w szeroko pojętej społeczności międzyszkolnej w Bydgoszczy
 • W każdej domenie nagrodzimy 1 szkołę i 1 ucznia w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoły podstawowe + gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne.

KOSTKA – sześcian, którego każdej ścianie przyporządkowana jest inna wartość

 • Wszystkie ściany są jednakowo ważne dla właściwego funkcjonowania szkoły.
 • Każda odpowiada innej domenie działalności szkoły.

Kategorie/Domeny:

  SZKOŁA UCZEŃ
Kreatywność najlepszy pomysł na szkolną akcję najlepszy pomysłodawca szkolnej akcji
Otwartość najlepsza współpraca z zagranicą najbardziej otwarta postawa wobec innych uczniów
Samorządność najprężniej działający samorząd uczniowski wzór działacza samorządowego
Tolerancja najlepszy projekt przełamujący stereotypy i uprzedzenia największy aktywista walczący o tolerancję w szkole i w mieście
Kooperacja najlepszy przykład pracy zespołowej najbardziej zaangażowany w działalność międzyszkolną
Aktywność największa ilość ciekawych akcji szkolnych zaangażowany w największą ilość akcji szkolnych / miejskich

Koordynacja:      Przemysław Nowakowski

Harmonogram:

15 maja       termin przyjmowania kandydatów do nagród

25 maja       specjalna komisja wybiera laureatów

28 maja       oficjalna lista nominacji (po 3 kandydatury na kategorię)

15 czerwca  gala wręczenia nagród

Reklamy