Łączy nas sztuka

Talent Show – Łączy nas sztuka

 • Prezentacja pasji uczniowskich w formie talent show
 • Uczniowie mogą zaprezentować swój dowolny talent, np. śpiew, grę na instrumentach, taniec, recytację, umiejętności sportowe, itp.,
 • Regulamin Konkursu Łączy nas sztuka
 • zgoda – załącznik
 • Aneks do regulaminu: Ocenie podlegają indywidualne występy. Jeżeli Uczestnik występuje w duecie lub zespole, to pozostałe osoby  traktowane są jako towarzyszące i niezbędne , aby występ miał pełen kształt artystyczny.
 • Kategorie:
  • klasy 1- 3 SP 
  • klasy 4 – 8 SP 
  • szkoły średnie 
 • Finał imprezy odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Park Hotelu przy ul. Wrocławskiej 3 w Bydgoszczy (TERMIN PRZEŁOŻONY!)
 • W finale profesjonalne jury przyzna nagrody w 3 ww kategoriach wiekowych
 • Koordynacja imprezy: Iwona Ulatowska – Raczyńska