Łączy nas sztuka

Talent Show – Łączy nas sztuka

 • Prezentacja pasji uczniowskich w formie talent show
 • Uczniowie mogą zaprezentować swój dowolny talent, np. śpiew, grę na instrumentach, taniec, recytację, umiejętności sportowe, itp.,
 • Warunkiem wzięcia udziału w zabawie jest przedstawienie swego talentu w ciągu max. 4 minut przed składem jurorskim i zgromadzoną publicznością
 • Do przesłuchań mogą się zgłosić max. 3 osoby z danej szkoły
 • Przesłuchania odbędą się tylko przed jurorami, finaliści przedstawią show w obecności widowni
 • Przesłuchania odbędą się w 3 osobnych szkołach, między 4 a 8 marca 2019 r. W każdej ze szkół zaprezentują się przedstawiciele innej kategorii wiekowej:
  • klasy 1- 3 SP (SP nr 41)
  • klasy 4 – 8 SP oraz 3 Gim (ZS nr 8)
  • szkoły średnie (ZSM – VIII LO)
 • Z każdego z przesłuchań do finału dostanie się 8 osób, które otrzyma najwyższe oceny od jurorów
 • Finał imprezy odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00
 • W finale profesjonalne jury przyzna nagrody w 3 ww kategoriach wiekowych
 • Koordynacja imprezy: Iwona Ulatowska – Raczyńska
 • Zgłoszenia: sztukaimy@gmail.com do dnia 22.02.19