Młodzieżowy Hyde Park

Część II Bydgoskich Uczniowskich Spotkań Humanistycznych BUSH 2019

  • Seria publicznych wystąpień przedstawicieli młodzieży, który chcą się podzielić z innymi swoimi refleksjami wśród młodych bydgoszczan
  • Wystąpić będzie mógł każdy uczeń, który
  1. zgłosi swą kandydaturę i wybierze jeden z 8 tematów głównych swojej wypowiedzi: ideały / historia / współpraca międzynarodowa / prawo / tolerancja / równość / wolność / demokracja (każdy prelegent musi mieć inny temat!)
  2. uzyska akceptację konspektu swej wypowiedzi przez nauczyciela – szkolnego lidera SOIT w danej placówce
  3. nie przekroczy limitu czasu 5 minut na swą odpowiedź
  4. wypowiedź zakończy konkretną tezą, którą będzie można poddać pod głosowanie
  • Data: 7 czerwca 2019 r., godz. 12.00, WSB w Bydgoszczy
  • UWAGA! IMPREZA BĘDZIE POŁĄCZONA Z FINAŁEM AKCJI ‚DEMOS KRATOS’!
  • Koordynator: Gracjan Czapiewski
  • Zgłoszenia chętnych uczniów (wraz z konspektem) wysyłamy na adres: gracjan.czapiewski@wp.pl do dnia 15 maja 2019 r.