Labirynt

Jubileuszowa X edycja gry miejskiej Open Your Mind

Wydarzenie odbędzie się w trakcie Festiwalu Kultur IV

5 VI 2023, Wyspa Młyńska, godz. 12.00 – 13.00

 • 50 tablic informacyjnych umieszczonych spiralnie w formie labiryntu
 • 60 minut gry. Każdy wchodzący do gry gracz uruchamia własny zegar
 • Każdy numer przenosi do innego – kolejnego numeru.
 • Zapis na każdej tablicy odbywa się na trzech płaszczyznach (i 4 ścieżkach)
 • Podążaj 4 ścieżkami, żeby rozwiązać nasz labirynt
 • Każda ścieżka ma związek z liczbą, a niektóre nawet z parami liczb
 • Ukończenie Ścieżki nr 1 jest gwarancją ukończenia gry (liczy się poprawność sekwencji i czas ukończenia gry)
 • Ścieżka nr 2 jest równoważna Ścieżce nr 1 (jeśli drużyny rozwiążą tylko jedną z tych list, o kolejności decyduje czas)
 • Ścieżka nr 3 – poprawna – stawia zespół na równi ścieżek nr 1 i nr 2 razem wziętych, ale wyżej, jeśli jest dodatkowo zrobiona ścieżka nr 1 lub ścieżka nr 2
 • Ścieżka nr 4 – poprawna – stawia zespół na równi z listą nr 3 oraz listą nr 1 lub 2 oraz wyżej niż sama lista nr 3 lub listy nr 1 i 2 razem wzięte
 • W przypadku równej rangi decyduje czas oddania arkusza.