Wiatr Nadziei

9 edycja popularnego konkursu plastycznego Mapa Tolerancji

Kategoria wiekowa: do lat 10

Termin zgłoszeń: 31 III 2023

Technika: praca wykonana za pomocą koralików do prasowania (standardowy rozmiar 15×15 cm)

Tematyka: coś optymistycznego, nadzieja na lepsze jutro i pokojowy świat

Prace na konkurs przysyłamy do biura projektu SOiT na adres Zespół Szkół nr 32, ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz z dopiskiem Mapa Tolerancji 9.