SQLARIS

SQL (Szkoła) Animatorzy Realizujący Imprezy Szkolne                                                    – specjalna komórka uczniowska, zajmująca się organizacją i koordynacją akcji w ramach projektu Szkoła Otwarta i Tolerancyjna

Alicja Ziętara i Dominika Smoczyńska – liderki komórki uczniowskiej SQLARIS podczas spotkania Forum Obywatele Bydgoszczy w Park Hotel – 14.12.17

Komórka Uczniowska SQLARIS podczas Konferencji inaugurującej projekt SOIT w Auli Collegium Copernicanum UKW, 16.11.17

 

Reklamy