Mapa Tolerancji 3. W świecie memów

Trzecia część kultowej Mapy Tolerancji – W świecie memów

 • Konkurs na najlepszy, samodzielnie wykonany mem internetowy promujący tolerancję i otwartość
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 7. i 8. szkół podstawowych, klas 3. gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych z terenu m. Bydgoszczy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda i podpis rodziców lub opiekunów prawnych, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do organizatora drogą mailową – zgloszenia@niehejtuje.com.pl – mema internetowego zgodnego z myślą przewodnią konkursu – „Nie obrażam. Szanuję. Nie hejtuję.”
 • Mem czyli kompozycja składająca się z grafiki i tekstu, powinien być plikiem graficznym .jpg o rozmiarze nie mniejszym niż 600×400 px.
 • Organizator konkursu zostawia uczestnikom swobodę w interpretacji tematu.
 • Mem zgłoszony do konkursu musi być w całości pracą własną. Prace stworzone w programach służących do generowania memów lub wykorzystujące obrazy lub grafiki, które nie są własnością uczestnika konkursu, nie wezmą udziału w konkursie.
 • Uczestnik potwierdza oryginalność swojej pracy konkursowej przez podpisanie oświadczenia, że jest autorem pracy, którą zgłasza do konkursu oraz posiada do niej pełne prawa autorskie.
 • Nadesłane prace konkursowe zostaną zakwalifikowane do konkursu, jeśli będą spełniać wymogi hasła konkursowego czyli nie będą zawierać treści obraźliwych.
 • Zakwalifikowane prace zostaną umieszczone na dedykowanej stronie internetowej – niehejtuje.com.pl – na której przez określony czas internauci będą oddawać swoje głosy na najlepszy mem.
 • Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie niehejtuje.com.pl
 • W konkursie wyłonione zostaną dwie zwycięskie prace:
 • najlepszy mem w ocenie głosujących internautów (mem, który uzyska największą liczbę głosów)
 • najlepszy mem w ocenie jury, w skład którego wejdzie specjalista od mediów społecznościowych.
 • Najlepszy mem zostanie oficjalnym plakatem II konferencji inauguracyjnej projektu (16.11.2018)
 • Zgłoszenia memów nadsyłamy do 15 października b.r.
 • Głosowanie odbywać się będzie od 17 do 31 października br.
 • Koordynacja projektu: Beata Zych (ZSH)