Wszyscy Ludzie Są Równi

 • indywidualny konkurs plastyczny dla uczniów do lat 10
 • prace w formacie A3 lub A4, technika płaska, dowolna (maksymalnie 10 prac z każdej szkoły), przysyłają nauczyciele do 15 grudnia 2017 r.
 • jury przy ocenie prac będzie kierować się następującymi kryteriami: zgodność z tematyką konkursu, oryginalność, samodzielność wykonania pracy, estetykę wykonania pracy, ciekawą formę (technika, kompozycja)
 • w pracy konieczne jest zawarcie aspektu tolerancji i otwartości na różnorodność
 • koordynator projektu: Gracjan Czapiewski
 • opisane prace (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, e-mail lub telefon kontaktowy) przesyłamy na adres: Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, ul. Traugutta 12, 85-122 Bydgoszcz, z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Wszyscy jesteśmy równi”, Miejski Projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna, Gracjan Czapiewski
 • prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej; udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
  danych osobowych w celach konkursowych i wystawowych.
 • dla osób nagrodzonych i wyróżniających się przewidzieliśmy nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia
 • rozstrzygnięcie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy o dacie rozstrzygnięcia konkursu zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym listem.

 

Reklamy