SQLARIS 2021

Aktywność uczniów w komórce uczniowskiej SQLARIS w roku 2020/21