Długopisowy Przyjaciel IV

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu Długopisowy Przyjaciel, znanego również pod tytułem Marzycielska Poczta

Cel akcji: wysłanie kartek/listów do dzieci z niepełnosprawnościami.

Każdy uczeń biorący udział w akcji pisze kilka ciepłych słów do dziecka mającego utrudniony kontakt z rówieśnikami. Korespondencja ma dodać otuchy, podtrzymać kruchą nadzieję i wywołać uśmiech na twarzy.

Zapraszamy do udziału jak najwięcej szkół, aby efekt końcowy był spektakularny.

Cele:

– uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych,
– wzbudzać i rozwijać u młodych ludzi uczucie empatii,
– kształtować postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Kto może wziąć udział w akcji?

W akcji biorą udział uczniowie ze zgłoszonej szkoły.

Do kogo pisze się kartki/listy?

Kartki/listy pisze się do dzieci wybranych przez organizatora akcji. Ich sylwetki zostaną przesłane nauczycielom zgłaszającym daną szkołę.

Do kiedy można się zgłaszać?

Szkoła powinna być zgłoszona do 10 marca 2023 r. na adres mailowy: dlugopisowyprzyjaciel@gmail.com

W przypadku zgłoszenia informacja zwrotna z opisem bohaterów akcji zostanie przesłana do 17 marca 2023 r.

Gdzie i do kiedy dostarczyć kartki/listy?

Kartki/listy dostarczyć należy do 28 kwietnia 2022  r. do Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Kcyńskiej 49  w Bydgoszczy  do sekretariatu. Można przesłać je również pocztą z dopiskiem „Długopisowy przyjaciel” (przy czym korespondencja musi dotrzeć do 28 kwietnia 2022 r.).

Podsumowując, co należy zrobić…

  1. Koordynator akcji z danej szkoły zgłasza szkołę na podany adres, do wyznaczonego terminu.
  2. Uczeń z bydgoskiej szkoły pisze list lub kartkę do wybranej osoby (którą wskażą organizatorzy akcji). Kartkę lub list wkłada do koperty i odpowiednio ją adresuje (podaje imię bohatera akcji, a jako nadawcę podaje swoją szkołę).
  3. Koordynator akcji z danej szkoły zbiera ze swojej szkoły wszystkie koperty z listami, kartkami i zanosi (wysyła) do SP12 (do 28.04).
  4. Organizatorzy dostarczają koperty z listami, kartkami do adresatów.
  5. Podsumowanie akcji odbędzie się podczas Gali Finałowej BUSH, 19.06. 2023 r.

Koordynacja akcji: Izabela Siegert i Monika Dymarkowska – Baron