Rebus Miejski II

 • Konkurs zakończony!
 • Wyniki:
 1. Paweł Stępień SP 30 (17 X)
 2. Oliwia Dolna SP 38 (19 X)
 3. Sara Hoffmann T4 (20 X)
 • Nagroda specjalna: ZSB (19 X)
 • Rebus Miejski I
 • Hasło – cytat Alberta Einsteina: W y b i t n e / U my s ł y / S ą / Z a w s z e / G w a ł t o w n i e / A ta k o w a n e / P r z e z / M i e r n o t y , / K t ó r y m / T r u d n o / P o j ą ć, / Ż e / K t o ś / M o ż e / O d m ó w i ć / Ś l e p e g o / H o ł d o w a n i a / P a n u j ą c y m / P r z e s ą d o m, / D e c y d u j ą c / S i ę / W / Z a m i a n / N a / O d w a ż n e / I / U c z c i w e / G ł o s z e n i e / W ł a s n y c h / P o g l ą d ó w
1. B _ _ _ _ (mix)
2. N _ _ _ _
3. S _ _ _ _ _ / W _ _ (mix)
4. Z _ _
5. Ł _ _ _ _ / W / K _ _ _ _ _ _ (mix)
6. Z _ _ / N _ / P _ _ _ _ (mix)
7. M _ / E _ / N _ _ _
8. K _ _ _ _
9. T _ _ _ _ / K _ _ / Ż _ _ / P _ _ / T _ _ _ (mix)
10. M _ _ _
11. P _ _ _ / M _ _ _ / D _ _ _ (mix)
12. H _ _ _ (mix)
13. Ł _ _ _ _ _ _ _ (mix)
14. P _ _ _ _ _ / Z / C _ _ _ _ _ (mix)
15. S _ _ ,/ D _ _ _ _ _ _ _ _  / O / M (mix)
16. Z _ _ _ _ _ / S _ _ _ _ / W / W _ _ _ (mix)
17. N _ _ _ / W / U _ _ _ _ _ (mix)
18. G _ _ _ / Z / E _
19. S _ _ _ _ _ / I / P _ _ _ (mix)
20. O _ / L _ _ _ _

* mix – w haśle głównym litery należy ułożyć w innej kolejności

 1. B _ _ _ _ (zmieszane)
 2. N _ _ _ _
 3. S _ _ _ _ _ / W _ _ (zmieszane)
 4. Z _ _
 5. Ł _ _ _ _ / W / K _ _ _ _ _ _ (zmieszane)
 6. Z _ _ / N _ / P _ _ _ _ (zmieszane)
 7. M_ / E _ / N _ _ _
 8. K _ _ _ _
 9. T _ _ _ _  / K _ _ / Ż _ _ / P _ _ / T _ _ _ (zmieszane)
 10. M _ _ _
 11. P _ _ _ / M _ _ _ / D _ _ _ (zmieszane)
 12. H _ _ _ (zmieszane)
 13. Ł _ _ _ _ _ _ _ (zmieszane)
 14. P _ _ _ _ _ / Z / C _ _ _ _ _ (zmieszane)
 15. S _ _, / D _ _ _ _ _ _ _ _ _ / O / M (zmieszane)
 16. Z _ _ _ _ _ / S _ _ _ _ / W / W _ _ _ (zmieszane)
 17. N_ _ _ / W / U _ _ _ _ _ (zmieszane)
 18. G _ _ _ / Z / E _
 19. S _ _ _ _ _ / I / P _ _ _  (zmieszane)
 20. O_ / L _ _ _ _