Bez Maski

Przegląd Małych Form Teatralnych „Bez Maski”

Data: 14 II 2019, godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 9 w Bydgoszczy, ul. Bora – Komorowskiego 2.

Finaliści według kategorii wiekowej:

 • do III kl. SP
 1. SP 62
 2. ZS 8
 3. ZS 24
 4. ZS 29
 • kl IV-VIII SP oraz III Gim
 1. SP 12
 2. SP 47
 3. ZS 8
 4. ZS 29
 • szkoły średnie
 1. LO I
 2. LO IV
 3. LO VII
 4. ZSH
 5. ZSM 1
 6. ZSSpoż

Zasady: Każde przedstawienie musi się mieścić w „widełkach czasowych”: 5-8 minut. Tematyka musi być związana z otwartością na drugiego człowieka, wrażliwością i walką ze stereotypami

Koordynacja: Anna Stachowiak (IV LO)

Eliminacje konkursowe w kategorii szkół podstawowych: 

Data: 9 I 2019

Miejsce: ZS 8

Awans do finału: SP 12, SP 47, SP 62, ZS 8, ZS 29

Udział: SP 32, SP 61