Tropem Geniuszy

Część II Bydgoskich Spotkań Humanistycznych BUSH 2019

 • Data: 5 VI 2019
 • Miejsce: Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy
 • Idea: Każdy uczeń dokonuje jedenastu wyborów, które pozwalają mu poznać dominujący typ inteligencji i preferowany typ myślenia

 • Instalacja składała się z 28 stanowisk zajmowanych przez geniuszy i 5 miejsc archetypów
 • Wszyscy geniusze poustawiani byli parami i przekonywali uczestników do swoich talentów
 • Każdy wybór oznaczał zacieśnienie preferowanych talentów i zainteresowań uczestników; im „dalej w las”, tym bardziej szczegółowe talenty mieli geniusze

 

 • Ukrytym celem zabawy było ukazanie, że
  • geniusz nie ma rasy, płci, narodowości, poglądów ani wyznania
  • na obecny stan naszej cywilizacji mieli wpływ ludzie z różnych epok i kręgów kulturowych
  • w wielu kulturach i krajach powtarzają się archetypy, motywy wspólne dla całej ludzkości
  • tak naprawdę wszyscy ludzie, choć tacy różni, w gruncie rzeczy są tacy sami!
 • Lista geniuszy obecnych podczas zwiedzania instalacji: Arystoteles, Awicenna,David Bowie,Winston Churchill, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Elżbieta II, Beniamin Franklin, Mahatma Gandhi, Hypatia, John Lennon, Konfucjusz, Michał Anioł, Musashi, Isaac Newton, Jack Nicholson, Fryderyk Nietzsche, Ignacy Jan Paderewski, Pablo Picasso, Pitagoras, Platon, Shakira, Raymond Smullyan, Sokrates, William Szekspir, Wolter

 

 • Lista szkół, z których „pochodzili” geniusze: SP 41, SP 61, ZS 1, ZS 8, ZSO 4, ZSO 5, ZSH
 • Lista archetypów zwiedzanych podczas spaceru w parku Kazimierza Wielkiego: Mędrzec (geniusz), Bóg (świątynia), Początek (źródło), Droga (labirynt), Zagłada (potop)
 •  Instalację zwiedziło 100 uczniów. Choć do wyboru każdy miał 7 typów inteligencji (wg Gardnera) i 3 typy myślenia (zgodnie z hierarchią CUD), większość wybrała tak zwany „środek”: talent aktorsko – muzyczny i typ myślenia materialistyczny. Jak się jednak okazało, nie było typu inteligencji czy typu myślenia, które nie zostałyby wybrane, potwierdzając tezę, że wszyscy się różnimy co do naszych talentów i osobowości. Nie ma jednak między nami innych fundamentalnych różnic.
 • Koordynacja akcji: Przemysław Nowakowski