Długopisowy Przyjaciel

  • akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Bydgoszczy
  • uczniowie mogą napisać (ręcznie) list na dowolny temat, nie wiedząc, kto będzie jego adresatem
  • każdy list skierowany będzie do losowo wybranej osoby z innej szkoły w Bydgoszczy. Adresat i nadawca nie będą znać swojego wyglądu, poglądów, pochodzenia ani statusu materialnego.
  • celem wymiany jest uzyskanie świadomości, że wszyscy ludzie, bez względu na dzielące ich różnice, są warci zainteresowania, zasługują na szacunek i równość w traktowaniu
  • każda szkoła wyselekcjonuje 5 najbardziej interesujących listów. Liderzy SOIT wymienią się nimi podczas spotkania w ZS nr 1 w Bydgoszczy, ul. Nakielska 11, 26 stycznia 2018 r.
  • Uwaga! Lista zgłoszeń jest już zamknięta (zgłosiło się już 10 szkół)
  • Koordynator akcji: Joanna Kotwicka
Reklamy