Tabula Rasa

Nazwa             Tabula Rasa

Data                16 I 2020, godz. 14.00

Miejsce           WSG

Goście             150

Uczestnicy       7 – os. grupy z 20 szkół

Typ                  Happening

 

 

 

Arkusz ankiety do wypełnienia przez rodziców i nauczycieli: Tabula Rasa

Koncepcja Wybory najważniejszych wartości, którymi przy wychowaniu dzieci kierują się rodzice i nauczyciele
Konstrukcja ·         20 szkół biorących udział w ankiecie.

·         W każdej szkole 50 wybranych rodziców i 20 nauczycieli (w miarę możliwości parytet płci i talentów) wskazuje 10 najważniejszych wartości, które chcą wpoić swoim dzieciom / uczniom.

·         Każda szkoła opracowuje wyniki (sumuje wskazania z ankiet) i prezentuje na happeningu (ogłaszanie werdyktów a la Eurowizja) w kolejności od tych, które uzyskały najniższy wynik, do tych, które miały najwięcej głosów.

·         Zaproszony socjolog komentuje (ewentualną) powstałą różnicę / dysproporcję pomiędzy priorytetami rodziców i nauczycieli

Tematyka Dzieci po urodzeniu są czystą kartką „tabula rasa”. Niczym się od siebie nie różnią poza wyglądem.

To wychowanie determinuje różnice, nie wygląd, pochodzenie, talent czy status materialny.

Umysł Świadomość, Decyzja