Tropiciele IV

Idea: IV edycja popularnej zabawy, polegającej na demaskacji stereotypów i nie-faktów. Tym razem gra odbędzie się online.

Konstrukcja:

 • Indywidualny konkurs terenowy online.
 • Przedmiot konkursu stanowi sześć zagadek głównych, których rozwiązaniem są liczby – klucze
 • Każdą z 6 zagadek prezentuje para uczniów pełniących rolę 0 i 1.
 • Każda para udziela wskazówek do odgadnięcia liczby – klucza.
 • Każda para poruszać się będzie po innym spektrum tematycznym. Będą to w kolejności alfabetycznej: biografie słynnych ludzi, literatura i sztuka, mity świata, nauki ścisłe, tradycje i obyczaje, złudzenia optyczne
 • Wskazówkami są zdania wypowiadane kolejno przez uczniów. Każdy uczeń wypowiada się na pięć kwestii.
 • Za każdym razem jedna osoba z pary mówi prawdę lub podaje fakt, a druga kłamie lub wygłasza opinię
 • Sekwencję poprawnych odpowiedzi (prawd / faktów) należy zapisać w formie binarnej (jako ciąg pięciu zer lub jedynek).
 • Wzór zapisu: jeśli poprawnych odpowiedzi udzieli kolejno uczniowie 1, 0, 1, 0 i 1, to naszą liczbą jest 10101
 • Każda liczba binarna zaczyna się od liczby 1. Jeśli np. pierwsze dwie poprawne kwestie padną z ust „zera”, a trzecie z ust „jedynki”, to znaczy, że dana liczba w układzie binarnym składa się z trzech znaków (np. 00100 to liczba 100 w systemie binarnym, a liczba 4 w systemie dziesiątkowym
 • Liczbę binarną należy zamienić na dziesiętną (10101 to w zapisie liczb dziesiętnych 21) – ta stanowi odpowiedź na dane pytanie i jest jedną z dziesięciu liczb – kluczy
 • Każda poprawnie odgadnięta liczba (zapisana w systemie dziesiętnym) daje graczowi 1 duży pkt
 • Pozostałe duże punkty można uzyskać:

– odgadując hasło główne

– odgadując dwa hasła poboczne

– wykazując się szybkością

 • Hasło główne składa się z jednego, sześcioliterowego wyrazu. Sześć tych liter poznacie zamieniając 6 liczb – kluczy na właściwe litery z alfabetu łacińskiego zgodnie z tabelą kodów (a-1, b-2,…, y-25, z-26).
 • Litery przedstawione będą w przypadkowej kolejności. Przestawiając je, ułożycie 6-literowe hasło główne, będące rzeczownikiem w mianowniku liczby pojedynczej o pierwszej literze K.
 • Poprawnie podane hasło daje graczowi 2 duże pkt
 • Instrukcje dotyczące dwóch haseł pobocznych znajdziecie pod kryptonimem JOKER na jednej ze stron specjalnej prezentacji dedykowanej tej grze. Każde odgadnięte hasło warte jest 1 duży pkt.
 • Wszystkie odpowiedzi, swoje dane oraz adres mailowy zapisujemy w formularzu google, który znajduje się na ostatniej stronie prezentacji.
 • Pierwsze trzy osoby, które wyślą formularz otrzymują dodatkowo 3 duże pkt, kolejne trzy osoby 2 duże pkt, a dalsze trzy osoby po 1 dużym punkcie.
 • O zwycięstwie w rozgrywce decydują duże punkty. Nagradzamy po 3 osoby w każdej z 3 kategorii wiekowych (do lat 10, do lat 15, od lat 15). W przypadku równej ilości punktów decyduje kolejność wysłanych formularzy google.
 • Na odpowiedzi czekamy 18 czerwca 2021 roku, tylko między godziną 12.00 a 24.00.
 • Życzymy powodzenia