Mapa Tolerancji II

  • stworzenie fizycznej mapy Bydgoszczy na której zaznaczone zostaną obiekty, charakteryzujące się wysokim stopniem tolerancji i otwartości na różnorodność
  • osobne kolory odpowiadać będą poszczególnym typom tolerancji (np. wobec ras, płci, stopnia niepełnosprawności, poglądów itp.)
  • propozycje wyróżnionych miejsc wraz z krótkim uzasadnieniem należy przesłać do 31.01.2018 na adres mailowy: kasiach@ukw.edu.pl
  • wykonaniem mapy zajmą się studenci z UKW przy pomocy niektórych uczniów z bydgoskich szkół
  • mapa zaprezentowana będzie podczas Bydgoskich Uczniowskich Spotkań Humanistycznych, 30 maja 2018 r.
  • Koordynacja projektu: dr Katarzyna Chmielewska (UKW)
Reklamy