Mapa Tolerancji II

Tworzymy fizyczną mapę Bydgoszczy, na której zaznaczone zostaną obiekty, charakteryzujące się wysokim stopniem tolerancji i otwartości na różnorodność.

Osobne kolory odpowiadać będą poszczególnym typom tolerancji (np. wobec ras, płci, stopnia niepełnosprawności, poglądów itp.)

Wciąż możecie przesyłać swoje propozycje wyróżnionych miejsc wraz z krótkim uzasadnieniem. Na Wasze informacje czekamy do 3o.04.2018. Piszcie na adres mailowy: kasiach@ukw.edu.pl

Wykonaniem mapy zajmą się studenci z UKW przy pomocy niektórych uczniów z bydgoskich szkół

Mapa zaprezentowana zostanie podczas Bydgoskich Uczniowskich Spotkań Humanistycznych, 30 maja 2018 r.

Koordynacja projektu: dr Katarzyna Chmielewska (UKW)

Reklamy