KOSTKA 2023

V edycja nagród dla młodych bydgoskich liderów samorządności i tolerancji

19 VI 2023 podczas Gali Finałowej BUSH, godz. 11.00

Harmonogram:

19 V 2023 – termin zgłaszania kandydatów

22 V 2023 – termin I przesłuchań kandydatów

25 V 2023 – termin II przesłuchań kandydatów

31 V 2023 – termin ogłoszenia laureatów

19 VI 2023 – wręczenie nagród