KOSTKA 2022

KOSTKA 2022 – IV Gala liderów samorządności i tolerancji

 Termin zgłoszeń: 20 maja 2022

Terminy przesłuchań dla kandydatów: 23 i 26 maja 2022, od godz. 15.00

Ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2022

Wręczenie nagród: 15 czerwca 2022 podczas Gali Liderów SOiT

Konstrukcja: 18 laureatów w 6 kategoriach (plus 4 kostki specjalne)

Kandydat do nagrody musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

Kreatywność
1. pomysłodawca szkolnej / miejskiej akcji na rzecz tolerancji
2. twórcza / artystyczna działalność na terenie szkoły / miasta
3. osobowość humanistyczna – człowiek renesansu
Otwartość
1. przyjazna postawa wobec innych ludzi
2. współpraca z uczniami z zagranicy
3. pomoc osobom niepełnosprawnym//odtrąconym itp
Solidarność
1. aktywna działalność w wolontariacie lub organizacji pozarządowej                            2. udokumentowana pomoc okazana danej mniejszości                                                  3. poświęcenie wolnego czasu na działalność charytatywną
Tolerancja
1. aktywność w miejskich akcjach na rzecz tolerancji
2. odwaga w głoszeniu treści antydyskryminacyjnych
3. działanie na rzecz wzrostu wrażliwości społecznej
Kooperacja
1. umiejętność współpracy z innymi osobami
2. uczestnictwo w projektach międzynarodowych
3. kierowanie projektami wieloosobowymi
Aktywność
1. zaangażowanie w akcje o charakterze społecznym                                                        2. prowadzenie bloga lub strony internetowej na rzecz otwartości                                3. organizowanie happeningów na temat tolerancji i demokracji

Im więcej spełnionych warunków, tym większa szansa na nagrodę.                        Jeden uczeń może być nominowany przez szkolnego Lidera SOiT lub opiekuna SU w dowolnej ilości kategorii.
Każda szkoła może zgłosić max. 3 uczniów