Młodzieżowy Hyde Park III: 33 lata po

33 lata po Fukuyamie.

Zagadnienia. Timeline:

00:29    Fukuyama i Huntington – wprowadzenie.

01:38    Świat w 1989

02:13    Kalendarium światowych wydarzeń 1946 – 1989

06:15     9 cywilizacji wg Huntingtona.

08:31     1996. Hipotetyczna rozmowa Fukuyamy z Huntingtonem.

12:10      Podziały na świecie, których nie powinno być.

13:18     Wypowiedź Lecha Zagłoby – Zygler.

16:10     Wypowiedź Pawła Bokieja

18:26     Wypowiedź Ireneusza Nitkiewicza

21:14     Młodzieżowy Hyde Park – wypowiedzi bydgoskich uczniów

23:49    Jak zmienić konflikt cywilizacji w próbę wzajemnego szacunku

24:56    Filary współpracy między państwami z odrębnych kręgów kulturowych

Propozycje tematów do dyskusji na lekcji

  1. Kto miał rację: Fukuyama czy Huntington?
  2. Które wydarzenia po 1945 roku były najważniejsze z dzisiejszej perspektywy?
  3. Jaki podział cywilizacji jest najtrafniejszy?
  4. Czy odmienne cywilizacje przestaną kiedyś się ścierać?
  5. Jakie wydarzenie pozwoliłoby zlikwidować podziały na świecie?

Podstawa programowa i kompetencje kluczowe

Zadania domowe lub zadania na całą lekcję

  1. Działo się.

W naszym nagraniu przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia na świecie z lat 1946 – 2022, które miały wpływ na powstanie teorii Fukuyamy i Huntingtona, a potem mogły służyć sprawdzeniu prawdziwości ich tez.

A jakie wydarzenia Wy byście wybrali do swojego prywatnego Top 10 z lat 1946 – 2022? Jako kryterium wybierzcie wydarzenia, które miały największe znaczenie dla obecnego kształtu naszej cywilizacji. Co byście zaproponowali?

  1. Zderzenie cywilizacji… ale jakich?

W nagraniu mowa jest o kilku zupełnie różnych klasyfikacjach cywilizacji. Huntington uważał, że wymienić możemy dokładnie 9 istniejących cywilizacji. Inni historycy mieli odmienne podejście: Toynbee mówił o 23 cywilizacjach na świecie; Koneczny o 7.

A ile Wy byście ich wymienili? Jak wyglądałby ów podział? Zapraszamy do prezentacji Waszych przemyśleń.