To, co najważniejsze

Konkurs Fotograficzny „To, co najważniejsze”

  • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjów i szkół średnich
  • Uczniowie tworzą prace, których celem jest ukazanie, co dla nich jest ważne, co cenią, co mają do powiedzenia o sobie, co lubią i jakie mają pasje
  • Regulamin konkursu fotograficznego
  • KARTA ZGŁOSZENIA
  • Prace należy wysłać do 15.05.19 pocztą na adres Zespół Szkół Handlowych w Bydgoszczy, ulica Gajowa 94, 85- 717 Bydgoszcz wraz z kartą zgłoszenia lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu ZSH ( z informacją na kopercie „konkurs fotograficzny”)
  • Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali Finałowej BUSH 2019
  • Koordynacja akcji: Beata Zych (ZSH)