Miasto Gniewu

Klub Filmowy „Miasto Gniewu”

  • Cykliczne projekcje filmów z wątkiem tolerancji w tle
  • Każdy film poprzedzony jest prelekcją, a po zakończeniu odbywają się krótkie dyskusje
  • Dotychczasowe projekcje:

23 października – „Moonlight” reż Barry Jenkins; prelekcja + dyskusja – Beata Pilewska.

27 listopada – „W lepszym świecie” reż. Susanne Bier; prelekcja + dyskusja – Dariusz Kostrzewa.

18 grudnia – „Miasto Gniewu” reż. Paul Haggis;

  • Kolejne projekcje zostały przełożone na jesień 2019!